מחזאי ובמאי

אגדת חיילים

קומדיה לירית מאת מיכאל גורביץ’

רשימת הדמויות

נוימן

המפקד

המ”כ

יחזקאל

מנשה

הילד עם הבלון

הרופא

הפקידה

הפקידה החדשה

הפסיכולוגית

 

 

Pages: 1 2 3