Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מים רבים – Page 9 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה שמינית: ברחוב

 

(רחוב. רובן וצילה ממהרים. רובן דוחף את כסא הגלגלים, עליו יושבת הזקנה)

 

צילה: (מביטה אחורה) נפטרנו מהם.

רובן: מה נעשה עם הזקנה? צריך לשים אותה איפהשהו.

צילה: צריך להכניס אותה לאיזה בית אבות.

רובן: בשעה כזאת?! את יודעת איזה פרוצדורה זאת? את יודעת כמה זה עולה? את רוצה להיות בשמונה בבית?

צילה:  אולי נשאיר אותה על יד הסופרמרקט?

רובן: יראו אותנו.

צילה: התכוונתי מאחורה, איפה שנכנסות המשאיות.

רובן: את יודעת איזה סבוב זה? את רוצה להיות בשמונה בבית?

(שהייה. הם מביטים זה בזו, לשניהם אותו רעיון. הם מניחים לכסא הגלגלים ופונים לצאת. מהצד השני יוצא פקח)

פקח: אפ אפ אפ! לאן זה?

(רובן וצילה עוצרים בבהלה)

רובן: מה קרה?

פקח: למה אתם משאירים כאן את הזקנה?

רובן: איזה זקנה?

פקח: מה זה? (מצביע על הזקנה)

רובן: היא לא שלנו.

פקח: (למכשיר הקשר) עשרים ושש למוקד. תפסתי עוד שניים זורקים זקנה.

(מכשיר הקשר עונה משהו) שמעתי, סוף.

(מתחיל לכתוב דו”ח) תעודת זהות.

(רובן נותן לו תעודת זהות)

שבועיים אנחנו עושים כאן מארבים. זאת הזקנה השלישית שמשאירים פה בשבוע האחרון. מה יש לכם?!  לא שמעתם על חוקי עזר עירוניים?

אפילו אתם רוצים רק להשאיר כסא, בלי זקנה, אתם צריכים לצלצל לעירייה, לשאול מתי עוברת המשאית זבל, ואז אתם מוציאים. אם זה כסא עם זקנה, אין דבר כזה להשאיר ברחוב. מה זה פה? מי יקח אותה?

איפה אנחנו חיים?

צילה: אז מה עושים?

פקח: מה זה מה עושים?! או בבית, או שמים במוסד. וזה עולה כסף, ואישורים והכל. תחתום לי כאן.

רובן:  (מביט בדו”ח) שלוש מאות שישים שקל?! על דבר כזה?!

פקח: לשלם תוך שישים יום, אחרת זה הצמדה וריבית ובית משפט ועיקולים ולא כדאי, תאמינו לי.

צילה: לא ידענו! אצלנו בבית הועד מטפל בדברים האלה.

רובן: זה פעם ראשונה, בחייך! בחיים לא זרקתי נייר על המדרכה.

פקח: תחתום כאן.

צילה: רובן תחתום, כבר מאוחר.

(רובן חותם, הם יוצאים עם הזקנה, הפקח מביט אחריהם)


 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22