Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מים רבים – Page 7 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה שישית-  בשיקום

 

 

(מחלקת שיקום בבית חולים. שלט על הקיר – “איכילוב. שיקום”.

נכנסת אחות, אחריה  אדם על קביים)

אחות: יופי אתה מתקדם. עכשיו ננסה בלי קב אחד.

(האיש מתמוטט על צידו אך נשאר עומד)

יופי.  בוא ננסה ככה

(יוצאים. נכנסת אחות שנייה מובילה זקנה)

אחות שנייה: תנוחי לך כאן רוזה, ועוד מעט נלך לישון. את כבר עייפה, רוזה?

(האחות השנייה יוצאת. רובן והאישה נכנסים, מפוחדים למדי)

אישה: (לרובן) מה נעשה עכשיו?  איפה נמצא לך אימא?

רובן: מה השעה?

צילה: שמונה ורבע.

רובן: שלושת רבעי שעה יש לנו להיפטר מהם.

(צביקה ורלי נכנסים, זחוחים)

צביקה: נו, מצאת את אמא שלך?

רובן:  (מביט סביב) מה זה?

(רובן ניגש לישישה, שיושבת על כסא גלגלים)

רובן:  אמא, זה אני רובן,  איך את מרגישה היום?

(הזקנה אינה מגיבה)

אישה: מה שלומך, חנה? באנו לבקר.

רובן: את נראית הרבה יותר טוב היום, אמא. אלה החברים שלנו, צביקה ורלי.

צביקה: (לזקנה) אני צביקה וזאת אשתי,  רלי.

רלי: שלום, נעים מאד. איזה חמודה.

רובן: טוב, נזוז.

צביקה: כבר?

רובן: אסור להיות איתה הרבה. זה  מעייף אותה. להתראות אמא, נבוא מחר.

(עוברת אחות)

אחות: מי אתם בבקשה?

צביקה: (מצביע על רובן) הבן שלה.

אחות: אה,  הבן שלה!

(מעקמת פנים ויוצאת)

רובן: (לזקנה) להתראות אמא, נבוא מחר.

(נכנס רופא יחד עם האחות)

אחות: (מצביעה על רובן) הבן שלה.

רופא: אתה הבן?

רובן: (מבוהל) של מי?

רופא: תחתום כאן, בבקשה.

רובן: (מהסס) אין לי עט.

צביקה: (שולף מיד) הנה עט.  WATTERMAN.

(רובן חותם, הרופא לוקח את הטופס, צביקה לוקח בחזרה את העט, הרופא תולש עותק ומעביר את המקור לרובן)

רופא: אתה יכול לקחת אותה.

צביקה: (מחזיר את העט לכיסו) ארבעת אלפים חמש מאות שקל.

רובן: (לוקח את הטופס, מביט בו) מה זה?

אחות: (מוסרת שקית ניילון לרובן) הבגדים שלה.

רופא: רק תדאג שהיא תגיע מחר לבית לוינשטיין עד 10 בבוקר.

רובן: לאן?

רופא: ניתוח כמו שהיא עברה מצריך שיקום רציני. אין לנו כאן אמצעים…

רובן:  הבעיה שאין לנו מקום בבית…

(מבט נואש לאישתו)

צביקה: תשכיב אותה בסלון.

רובן: ברור, אבל..

צילה: אם יקרה לה משהו, אנחנו לא מבינים ברפואה…

רופא: מה יש להבין ברפואה. אפשר לשאול אותך משהו?

צילה: בהחלט.

הרופא:  את ובעלך אסקימוסים?

צילה: לא.

רופא: זה הכל. (לרובן) בקרת את אמא שלך אתמול? לא. שלשום? לא. לפני שבוע? לא. כמה זמן היא בשיקום? יותר מחודש. בקרת אותה פעם אחת? לא.

אשתך אומרת שאתה לא אסקימוסי. אשתך משקרת?

רובן: לא.

הרופא:  אז בבקשה. קח את אמא שלך הביתה, תדבר איתה כמה דקות ביום, תחזיק לה את היד, תטפל בה. אתם גרים בקוטב הצפוני? לא. איפה אתם גרים?

רובן: רחוב ויתקין.

הרופא: עד כמה שאני יודע ברחוב ויתקין אין אסקימוסים. נכון? אתה יהודי. אשתך יהודיה. מה אומרת התורה?

כל הארבעה: כבד את אביך ואת אמך…

הרופא: אצל האסקימוסים לא, בתל אביב כן.  אז עכשעו הביתה עם אמא, ומחר בעשר בבקר בדיוק, אתם בבית לוינשטיין.

(הרופא והאחות יוצאים. שהייה. רובן נגש לכסא הגלגלים ומחיל לדחוף אותו החוצה)

צילה: (לרלי) את לא נגשת לדוד שלך?

צביקה: חדר ארבע. (לרלי) בואי. (לרובן ולצילה) נשב לידו כמה דקות, נחזיק לו את היד, נתן לו משהו לשתות ונחזור. חכו לנו כאן.

צילה: אנחנו נחכה למטה.

(רלי וצביקה יוצאים)

האישה: בוא נסתלק.

רובן: מה איתה?

האשה: עזוב אותה כאן. מה אתה רוצה, לסחוב אותה הביתה?

(מתחילה לצאת)

רובן: רגע! (תופס אותה) משם!

(פונים לצאת בכיוון ההפוך . צביקה ורלי צצים מולם)

צביקה:  העבירו אותו לקפלן.

רלי: נקפוץ אליו כבר מחר.

(רובן וצילה מחליפים מבט מיואש)

צביקה: (נגש לכסא הגלגלים ודוחף אותו החוצה) קדימה! לשבעה של

לזרוביץ!

(צביקה ורלי יוצאים. רובן וצילה אחריהם)


 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22