Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מים רבים – Page 6 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה חמישית: בקניון

 

(עוברים ושבים חולפים על פני הבמה. ברמקול: “ברוכים הבאים לקניון אביבים. על כל קנייה מעל מאתיים וחמישים ש”ח, שטיפה חינם למכונית בקומת החניון”. העוברים והשבים יוצאים. רובן וצילה נכנסים, אחריהם- צביקה ורלי)

רלי:  מה בעצם אתם צריכים לקנות?

רובן: גרביים.

צילה: רובן צריך גרביים.

רובן: גרביים.

צילה: ואתם?

צביקה: גם.

רלי: גרביים. וחוט דנטלי.

צביקה: בדיוק.

רובן: הלכנו.

רלי: צביק, אולי נקנה גם תחתונים.

(יוצאים)

 

(יוצאים, עוברים ושבים נכנסים.פעמון.  כולם קופאים ומאזינים להודעה)

 

קול: שימו לב, מבצע בלוצ’יה בגדי נשים . עד חמישים אחוז הנחה על כל מוצרי החורף.

(עוברים ושבים יוצאים.  צילה ורובן עוברים בידיהם שקיות. מעיפים מבט קצר לאחור, נראה שהם מנסים להתחמק מרלי וצביקה. יוצאים. אחריהם רלי וצביקה, נושאים שקיות, ממהרים אחריהם. עוברים ושבים נכנסים. פעמון. כולם קופאים מקשיבים להודעה)

קול: שימו לב, עד ארבעים אחוז הנחה באביבית הנעלת נשים פלוס זוג נעלי אצבע על רכישת שלושה מוצרי עור או יותר.

(עוברים ושבים ממהרים החוצה. רובן וצילה ממהרים, בידיהם יותר שקיות. אחריהם, צביקה ורלי מנסים להדביק אותם, גם בידיהם יותר שקיות. יוצאים. עוברים ושבים נכנסים. פעמון. קופאים)

קול: שימו לב, על כל קניה מעל מאתיים שקל בבזאר החשמל של מנשה, פיצה משפחתית חינם.

(עוברים ושבים יוצאים. רובן וצביקה, עמוסי חבילות. אחריהם רלי וצביקה. יוצאים. עוברים ושבים נכנסים. קופאים)

קול: שימו לב, על כל קניה של פיצה משפחתית בפיצה פרננדו תקבלו טסטר חינם בבזאר החשמל של מנשה.

(עוברים ושבים יוצאים. שני הזוגות נכנסים. חסרי נשימה)

צביקה: מצאתם גרביים?

צילה: (תופסת את ראשה) אח… שכחנו לקנות גרביים.

רובן: בסוף שכחנו לקנות גרביים.

רלי: גם אנחנו.

צביקה: שכחנו לקנות גרביים.

צילה: וחוט דנטלי?

רלי: (תופסת ראשה) אח… שכחנו לקנות חוט דנטלי.

רובן: מה שעה?

צילה: חמישה לשמונה.

רובן: הלכנו.

(רובן וצילה פונים לצאת, צביקה ורלי אחריהם)

צביקה: יש חניה ליד איכילוב?

(יוצאים. עוברים ושבים נכנסים. פעמון. קופאים)

קול: שימו לב, בחנות שבעה עשר נגרים, שבה מתקיים מבצע קנה כורסה קבל כורסה, נתגלה חפץ חשוד.

(העוברים ושבים יוצאים באדישות)

חושך


 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22