Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מים רבים – Page 5 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה רביעית: הנערה הרטובה

 

(צלצול בדלת, רובן פותח. בפתח ניצבת נערה רטובה, ברקע נשמע קול גלים)

הנערה הרטובה:  סליחה…

רובן: כן…

הנערה הרטובה: התרחצתי בים ו…  הבגדים שלי… נעלמו.

רובן: כן…

הנערה הרטובה: חשבתי שאולי תוכלו לתת לי… משהו ללבוש…

רובן: (לצילה) יש לך משהו בשבילה?

הנערה הרטובה: אני אחזיר מחר.

(צילה פונה לצאת)

הנערה הרטובה: אולי תוכל להלוות לי משהו למונית. עד מחר.

(צילה נעצרת)

הנערה הרטובה: יצאתי מהמים ואין לי כלום…

רובן: איפה את גרה?

הנערה הרטובה: בדרום העיר.

רובן: (לצילה) אולי אני אקח אותה…

צילה: אתה לא תיקח אותה! מה פתאום תיקח אותה?! צביקה ורלי מחכים למטה ואתה תיקח אותה?

רובן: את צודקת.

(צילה יוצאת, הנערה הרטובה נועצת מבטה ברובן)

הנערה הרטובה: למה התחתנת עם אישה כל כך מכוערת ורעה?

רובן:   לא קר לך?

(צילה נכנסת בידה כמה בגדים, היא נותנת אותם לנערה הרטובה. הנערה הרטובה מריחה את הבגדים)

הנערה הרטובה: ריח של נפטלין.

צילה:  אצלנו הבגדים בארון ובנפטלין. בטח בנפטלין.  אני ידעתי שתדפוק לי מישהי על הדלת ותבקש בגדים?

הנערה הרטובה: אני לא יכולה ללבוש בגדים עם ריח של נפטלין. (לרובן) תלווה לי לפחות כסף למונית. אני מוכרחה לנסוע הביתה…

(רובן תוחב את ידו לכיסו כדי להוציא ארנק)

צילה: אתה לא נותן לה שום כסף.

הנערה הרטובה: אני אחזיר מחר…

רובן:  (לצילה) היא תחזיר מחר…

צילה: אתה לא נותן לה שום כסף לשום מונית. אצל פרקש נכנס איזה ערבי שאמר שהגנן זה הדוד שלו ונתקע להם האוטו והוא צריך מאה שקל. אחרי זה הגנן בעצמו אמר שזה לא קשור אליו ושום דבר.  אתה לא מכיר אותה, אתה לא יודע מי היא ואתה לא מכיר אותה.

(לנערה הרטובה) אנחנו לא נותנים ככה כסף. יש לך פה תעודת זהות? את יכולה להשאיר לנו משהו?

הנערה הרטובה:  גנבו לי הכל…

צילה:  (לנערה הרטובה) אנחנו בדרך החוצה. את הבגדים את לא רוצה?

הנערה הרטובה: אני לא יכולה ללבוש בגדים עם ריח של נפתלין.

צילה: לא נורא, תנסי במקום אחר. תודה רבה, שלום. (הודפת את הנערה הרטובה החוצה וסוגרת את הדלת)

צביקה ורלי כבר מחכים לנו רבע שעה למטה. אני רק מחזירה את הבגדים לארון ואנחנו יורדים.

(היא יוצאת עם הבגדים. צלצול בדלת, רובן ממהר לפתוח. בפתח צביקה ורלי)

צביקה ורלי: מה קורה, התייבשנו למטה?! איפה צילה?

רובן: היתה לי שיחה דחופה מניו יורק. (קורא לצילה) צילה!

צביקה: (לרלי)  מספר לי על שיחות דחופות מניו יורק? כמה פעמים יוצא לך לדבר עם ניו יורק?

רובן: פעמיים שלוש בשבוע.

צביקה: אצלי זה פעמיים שלוש ביום.

רובן: פעמיים שלוש ביום אני מדבר עם וושינגטון. (לצילה) צילה!

צביקה: כמה היה לך החשבון טלפון האחרון?

רובן: ארבעת אלפים שקל.

צביקה: לי שבעת אלפים שש מאות חמישים וארבע שקל ושלושים ושש אגורות.

רובן: צילה!!!

צילה: (נכנסת) בואו כבר מאוחר.

צביקה: לקניון!

(יוצאים)

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22