Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מים רבים – Page 4 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה שלישית: הפתעה שנייה

 

(צלצול אינטרקום)

אישה: כבר?

רובן: לא יכול להיות. עוד מוקדם.

צילה: אולי הם הקדימו. (לאינטרקום, בקול חגיגי) כן…?

קול גבר: היי!

רובן:  (בבעתה) הויסמנים! תגידי להם שאנחנו לא בבית!

אישה: הם כבר יודעים שאנחנו בבית! עניתי לאינטרקום.

רובן: תשני את הקול. הוא יחשוב שלחץ על הכפתור הלא נכון.

צילה: (משנה את קולה) מי זה?

קול גבר: זה צביקה ורלי.

צילה: טעות.

קול גבר: סליחה.

(שהייה. צלצול באינטרקום, השניים נבהלים)

רובן: (יד לפיו) יראו שאנחנו לא בבית, ילכו.

(צלצול באינטרקום)

אל תדאגי.

צילה: (מתפתלת) אני צריכה פיפי.

רובן: תלכי לעשות.

(יוצאת. צלצול באינטרקום. חוזרת)

איזה נודניק.

צילה: ששש…

רובן: מי זה בא  בלי להודיע?! מה אנחנו, מכולת?!

(שהייה)

זהו. הלכו. ראית. ואת כבר רצית לפתוח להם.

(מתחבקים)

צילה: (כמעט בבכי) כל כך קשה לי עם המתחים האלה…

רובן: זהו. זה נגמר.

(צלצול באינטרקום. הם קופצים)

צילה: אולי זה המוכרים מהטלביזיה.

רובן: אוי ואבוי. איך נדע?

צילה: תענה. אין ברירה.

(צלצול. הוא מהסס)

זה המוכרים. הם הקדימו.

רובן: (לאינטרקום, בקול חגיגי) כן?!

קול גבר: עד שאתם עונים!

רובן: מי זה?

קול גבר: צביקה ורלי, מי זה?!… נו תפתח כבר, התייבשנו פה למטה.

רובן: (לאשה, בלחש) אין ברירה.

(לאינטרקום) תעלו. (לוחץ על כפתור)

איזה סיוט! נצטרך להפטר מהם כמה שיותר מהר.

(צלצול בדלת. האישה מתקרבת לדלת)

רובן: רגע! (לוקח מעיל לעצמו וזורק לאישתו מעיל) נגיד שאנחנו בדרך החוצה!

(האישה פותחת את הדלת. צביקה ורלי ויסמן נכנסים. שמחה גדולה)

צביקה: היי, מה נשמע!

אישה: צביקה ורלי!

(נשיקות)

רלי: מה שלומכם?

רובן:  איזה יופי.

אישה: מה שלומכם?

רלי: היינו בסביבה, אז נכנסנו.

רובן: נורא חבל, אנחנו בדיוק יוצאים.

צביקה: באמת? לאן אתם הולכים?

רובן: לקניון.

אישה: אנחנו הולכים לקניון. יש לנו המון קניות.

צביקה: באמת? אנחנו גם צריכים ללכת לקניון.

רלי:  (לצביקה) אולי נלך איתם לקניון?

צביקה: נלך לקניון.

רובן: רק שאחרי זה אנחנו קופצים לבקר את אמא שלי בבית חולים.

רלי: היא שוב בבית חולים? איפה היא שוכבת?

רובן: מחלקת שיקום, באיכילוב.

רלי: הם הולכים לבית חולים.

צביקה: (לרלי) גם דוד שלך במחלקת שיקום, באיכילוב. (לרובן) דוד של רלי מאושפז אחרי התקף לב, רצינו לבקר אותו מחר, נלך היום.

רלי: בשמחה.

רובן:  אנחנו רק עוברים שם, כי בעצם אנחנו צריכים להגיע למני לזרוביץ’. הוא יושב שבעה. אבא שלו מת.

רלי: אבא של מני לזרורוביץ’ מת? לא ידענו.

צביקה: (לרלי) אי אפשר לא ללכת לשבעה של מני ליזרוביץ.  (לזוג) סגור! הולכים לקניון אחרי זה לבית חולים ואחרי זה לשבעה של לזורוביץ’.

ואחרי זה נחזור לכאן. נשב קצת.

רלי: אתם מוכנים?

(דממה. רובן מביט חסר אונים באישתו)

צילה: אני רק נכנסת לנוחיות ואני באה.

רלי: ואני לוקחת לי איזה פרי. (לצילה שכבר בחוץ) יש קיווי?

(יוצאת. שהייה קצרה)

צביקה: נו, אז מה נשמע?

רובן: בסדר גמור. איך אתם?

צביקה: לא מתלוננים. איך בעבודה?

רובן: הולך טוב. סגרנו מחזור של שבע מאות אלף דולר.

צביקה: אצלנו היה השנה תשע מאות אלף.   אתה עוד עם הטויוטה?

רובן: קניתי ארבע על ארבע.

צביקה: למה לא קנית כבר את הדגם החדש?

רובן: זה הדגם החדש.

צביקה:  שלי ארבע על שמונה.

רובן: עם הזרקת דלק?

צביקה: אלקטרו-דיגיטלית.

רובן: כמה כריות אויר?

צביקה: שמונה עשר. שתייים לכל נוסע.

(צילה נכנסת)

צילה: מצידי אפשר לצאת.

רובן: הלכנו.

צביקה: נסע במכונית שלנו. יותר נוח.

(צביקה ורלי יוצאים)

צילה: מי זה מני ליזרוביץ?

רובן: לא יודע. ראיתי מודעת אבל על העמוד חשמל בפינה.

צילה: מה נעשה?

רובן: (מביט בשעונו) עכשיו שבע ורבע . עד תשע נפטר מהם.

צילה: אבל אמא שלך לא בבית חולים.

רובן: אל תדאגי. נמצא משהו.

 


 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22