Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מים רבים – Page 19 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה שמונה עשרה: ברחוב

 

(החוקר וברטה מובילים את הנער. פתאום נשמעת צעקה מבחוץ- “דוד!”

הנער עוצר ופונה לאחור, כך גם ברטה והחוקר. נכנסת הנערה הרטובה, לבושה)

הנערה הרטובה: דוד!

החוקר: מה את עושה כאן?

(היא מתקרבת אליו לאט)

הנער: לאן נעלמת?

הנערה הרטובה: איפה היית?

הנער: לאן נעלמת?

(היא מתקרבת אליו הם מתנשקים)

הנערה הרטובה: (נעצרת) אתה קר. קר לך?

הנער: לא.

הנערה הרטובה: ואיך זה שאתה כל כך קר?

החוקר: רגע אחד…

הנערה הרטובה: איך זה שאתה כל כך קר?

הנער: אני לא יודע… איפה היית?

החוקר: (לנערה הרטובה) מה את עושה כאן ברחוב?  למה עזבת את התחנה?

הנערה הרטובה: חיפשנו בכל החדרים, הוא לא היה שם.

החוקר: מי לא היה שם?

הנערה הרטובה: דוד.

החוקר: לא מצאו את הגופה?

(היא שוב מתקרבת אל הנער, הם נוגעים זה בזה כמנסים לחוש זה את זה)

החוקר: (לברטה) ברטהל’ה, את יכולה להגיד לי מה הולך כאן?

(ברטה מביטה בשניים בתדהמה)

הנער: תחזיקי אותי.

(הנערה הרטובה מחבקת אותו)

אני קר?

הנערה הרטובה: אתה קר.

הנער: את לא חמה ולא קרה…

הנערה הרטובה: אתה כועס עלי?

(הוא אינו עונה, ממשיך לנסות לחוש את גופה)

אתה כועס עלי?

הנער: למה הלכת ממני? איפה היית?

הנערה הרטובה: אני לא נעלמתי, אתה…

הנער: את לא אוהבת אותי…

(נראה שהוא מתחיל לאבד כוח, גופו מתחיל לאט לצנוח אל האדמה)

הנערה הרטובה: איך אתה…

הנער: את לא אוהבת אותי, ואני… רק האהבה שלך… אנחנו אף פעם לא נהיה יותר…

הנערה הרטובה: אל תגיד את…

הנער: את לא אוהבת אותי. ועכשיו אני לא מרגיש …

(היא אוחזת בו, גופו כמעט נטול חיים)

הנערה הרטובה: דוד, תקשיב לי. אתה הלכת ממני. אני לא הלכתי ממך. אתה טבעת. אמרת בעצמך. טבעתי. אמרת בעצמך. טבעת  בים. המים כיסו אותך. אמרת בעצמך. נכון? ומצאו את הגוף שלך, על החוף. תקשיב לי. לקחנו אותך משם. ואחרי זה עוד פעם נעלמת…

הנער: חיפשתי אותך…

הנערה הרטובה: ואני כאן, ואתה לא מרגיש אותי?

הנער: אני לא מרגיש אותך.

(היא מנסה לנשק אותו, עוברת לאט על כל גופו, הוא אינו מגיב)

הנערה הרטובה: אתה לא מרגיש אותי.

(שהייה. ביאוש)

אתה לא מרגיש אותי. (לחוקר ולברטה) מה נעשה?

הנער: בואי אלי.

הנערה הרטובה: אני כאן.

הנער: לא, בואי אלי…

הנערה הרטובה: לאן?

הנער: בואי אלי… בואי אלי… בואי אלי…

(הוא דועך לאט, עד שהוא נראה נטול רוח חיים. הנערה הרטובה מתבוננת בו, אובדת עצות. לפתע היא פונה ונמלטת)

החוקר: רגע אחד! (שהייה. לקהל) שדיה של ברטה הלבינו אלי מתוך הלילה, ואני הרגשתי כמו מטפס הרים, קרוב לפסגה, שכוחותיו נוטשים אותו.  (לברטה)  שוב אנחנו לבד, באמצע הרחוב, בלילה, ובינינו גופה של נער מאוהב. כמה סמלי. (שהייה קצרה) ממ?   (לקהל)

זו היתה הפעם הראשונה שהבנתי  שמשהו אצל ברטה  אינו ממש פתוח             לקלוט ניואנסים פיוטיים. האכזבה היתה קשה משאת. הכל קרס.

והערב שהתחיל  בתקווה לשחר חדש נסתיים בלילה שחור של דם.


 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22