Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מים רבים – Page 13 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה שתיים עשרה: בתחנת המשטרה

 

 

(גופת הנער מונחת על שולחן, מכוסה ביריעת ניילון. הנערה יושבת על כסא ברטה רושמת פרוטוקול)

חוקר: קפה?

(שהייה)

הנערה הרטובה: טיילנו על החוף, ועצרנו מול הים. היה כבר חושך, והחוף היה ריק. הורדנו את הבגדים ונכנסנו למים. התחבקנו. היה כל כך נעים שאמרתי לו, אם נמות עכשיו, לא אכפת לי. ופתאום בא זרם חזק, ולקח אותי ממנו. לא הצלחתי להתנגד. נסחפתי עוד ועוד. אולי התעלפתי, כי אני לא זוכרת כלום.  רק שפתאום הרגשתי את האדמה מתחת לרגליים. ולא ראיתי אותו. רצתי לאורך כל החוף. גם את הבגדים שלנו לא מצאתי…

(נכנס הרופא)

החוקר: כן דוקטור?

הרופא: הגופה…

(הרופא נגש לקחת את האלונקה, הנערה קמה)

החוקר: יבדקו את הגופה… במקרים כאלה, אין ברירה…

(ניגש לקדמת במה, פונה לקהל)

אולי היתה זאת  המועקה שנצטברה בחזי, למראה הנערה הרטובה,  שגופת אהובה נלקחה ממנה לצורך ניתוח שלאחר המוות. באותם רגעים לא יכולתי לדעת, שהניתוח לא יערך, שהמסקנות לא יוסקו, שהתעלומה רק בראשיתה. הבטתי בברטה ורציתי לומר לה דבר מה. נזכרתי בסיפורו הנפלא של הסופר האידי י.ל. פרץ אודות הנער כבד הפה בבית הכנסת, ביום כיפור לפני תפילת נעילה.

(פונה לברטה, תוקע שתי אצבעות בפיו ופולט שריקה אדירה, ארוכה)

ברטה: (מביטה בו) קראת לי?

(הרופא נכנס, מבוהל)

הרופא: הגופה נעלמה.

החוקר: מה זה?!

הרופא: הגופה נעלמה! איננה! אין גופה. הפניתי את הגב שלי בשביל לארגן  מגש עם כלים, הסתובבתי – הוא לא היה.

הנערה הרטובה: דוד…

החוקר: חיפשת בבניין?

הרופא: מחפשים…

החוקר: (לנערה הרטובה) אכלת משהו?

הנערה הרטובה: הוא מחפש אותי.

החוקר: אנחנו נמצא אותו.

(הנערה הרטובה רצה החוצה)

החוקר: (לרופא) תרגיעו אותה. ותמצא לה משהו ללבוש. (לקהל) בדיוק ברגע שבמטה המשטרה, יצאה הנערה הרטובה בריצה מהחדר, כדי לחפש את גופת האהוב שלה, הגיע הארוע בביתם של צילה ורובן לשיאו.


 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22