Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מים רבים – Page 10 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה תשיעית: הפתעה שלישית

 

(צילה ורובן והזקנה על כסא הגלגלים נכנסים הביתה)

 

רובן: לפחות נפטרנו מהשתי עלוקות. היה קשה, אבל הצלחנו.

צילה: נפטרנו מהם אבל קבלנו את הזקנה.

רובן:  לא נורא. מחר נביא אותה לבית לוינשטיין ונשכח מכל העניין.

צילה: אבל מה הערב? היא תשב לנו כאן כל הערב, עם המוכרים מהטלביזיה.

רובן: נוציא אותה למרפסת.

(מתחיל לדחוף את הכסא החוצה. נשמע זמזום באינטרקום)

צילה: הגיעו! (לאינטרקום) ברוכים הבאים! אני פותחת.

רובן: נראה לך שהיא נושמת?

צילה: (מתקרבת אליה) נראה לי שכן. תוציא אותה למרפסת, אחרי שהמוכרים ילכו נבדוק.

(רובן מוציא את הזקנה. צלצול בדלת. רובן חוזר, פותחים את הדלת, צביקה ורלי נכנסים)

צביקה:  לאן נעלמתם לנו?!

רלי: אני חוזרת מהמטבח, רוחלה ליזרוביץ’ אומרת לי צילה ורובן הלכו.

צביקה:   מצחיקים אתם, בחיי!

רלי:  לאן נעלמתם?

צילה: אמא של רובן הרגישה לא טוב.

רלי: איפה היא?

רובן: הוצאנו אותה למרפסת, שתנשום קצת אויר.

צביקה: נחמד. אז מה צילה, את מכינה משהו לאכול?

(זמזום באינטרקום. רובן וצילה מביטים אחד בשני נואשים)

צילה: כן?

קול: מהטלביזיה.

צילה: אני פותחת.

רלי: מי זה?

צילה: מהטלביזיה.

צביקה: מה זאת אומרת מהטלביזיה?

רובן: באו לתקן את הטלביזיה. אולי כדאי שתלכו עכשיו, זה לא יהיה נעים לשבת פה כשהם מתקנים.

רלי: למה לא נעים?

רובן: לא נעים. הם ידפקו, יעשו רעש, לכלוך.

רלי: אצלנו בבית גם רועש, פותחים  את כל המדרכה למטה…

צביקה: אין בעיה, לנו זה לא מפריע. רק אם אתם רוצים שנלך…

רובן: מה פתאום?!

צילה: אולי כן רובן, זה גם לא נעים שבאים מתקנים, ועובדים קשה ואנחנו כאן מבלים. לי זה נורא לא נעים.

צביקה: מי זה המתקנים?

(שהייה)

רובן: תגידי להם. הם תכף יצלצלו בדלת. תגידי להם.

צילה: עשיתי הפתעה לרובן. הזמנתי את המוכרים מהטלביזיה.

צביקה: אני לא מאמין!

רלי: המבצע החדש?

צביקה: הבקר דברנו רלי ואני שנזמין אותכם אלינו ונעשה איתם ערב.

רלי: אני לא מאמינה!

צביקה: מדהים.

רלי: הבקר דברנו בינינו.

צביקה: תכננו לדבר איתכם לפני שנלך.

רלי: מדהים.

צביקה: ראית מה זה?!

רלי: ואני עוד אומרת לצביקה, נעשה את זה מהר כי כמו שאני מכירה את צילה היא כבר שמעה על זה, ואם לא נמהר, היא תזמין אותנו.

צביקה: מדהים.

רלי: אני לא מאמינה.

צביקה: אז אכפת לכם שנשאר איתכם?

רובן: מה פתאום?

צילה: אוי ואבוי לכם אם תלכו.

רובן: יש יין ועוגה מצ’מרינסקי.

 

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22