Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מילה של אהבה – טקסט המחזה – Page 7 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

תמונה 4 – סכסוך על מקום

 

(החייל הגבוה והחייל הנמוך חוזרים לאולם. במקום שבו הם מבקשים לשבת יושב אחמד) 

החייל הגבוה:   סליחה, זה המקום שלנו.

המחזאי:  (מהבמה)  מה זה?

החייל הגבוה: המקום שאתה יושב, אנחנו ישבנו כאן.

אחמד:  יש לי כרטיס פה.

החייל הנמוך: אדוני, קום מהר אני אומר לך. אנחנו ישבנו פה קודם. זה המקום שלנו יאללה, אפ על הרגליים.

המחזאי: (עליהם) מה קורה שם? מישהו יכול לגשת? איפה הסדרנית?!

אחמד:  אני אומר לך שזה המקום שלי.  יש לי כרטיס. עכשיו עזוב אותי, או קיי?!

החייל הנמוך: תדבר יפה, שמעת. תדבר יפה.  אנחנו ישבנו פה לפניך, הבנת את זה.  ישבנו פה קודם. מההתחלה של ההצגה. עוד מלפני ההצגה. עוד מלפני שבכלל באת לפה, הבנת?  עלינו רגע לבמה. עכשיו חזרנו למקום שלנו ואתה יושב עליו.

אחמד: תראה את הכרטיס שלך.

החייל הגבוה:  תגיד לי, אתה סדרן? אתה סדרן? תגיד לי אתה סדרן? מה אתה פה מבקש לי עכשיו כרטיסים באמצע ההצגה. אומרים לך לקום, אז תקום, ותן לנו לשבת.

החייל הנמוך: קום.

(אחמד אינו מגיב) 

קום אמרתי לך. 

(אחמד אינו מגיב)

החייל הגבוה: (לחייל ג) תשמע הוא מתחיל ממש לעצבן אותי. (לאחמד) פעם אחרונה אני אומר לך קום, או שזה יעלה לך ביוקר.

אחמד: תחכה שיבוא סדרן.

החייל הגבוה: לחכות שיבוא סדרן? (תופס ומניף את אחמד ממקומו) הנה לך סדרן  (הוא מטלטל אותו בכוח, דוחף אותו אל מחוץ לשורה) טוב לך עכשיו? עכשיו לך תחפש את החברים שלך.

החייל הנמוך: (לחייל הגבוה) מספיק, חבל על העצבים, הוא לא שווה את זה.

החייל הגבוה: רק שפה אחת הם מבינים.

(הם מתיישבים) 

החייל הנמוך: לא שווה את העצבים, תאמין לי.

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28