Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מילה של אהבה – טקסט המחזה – Page 3 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

תמונה 1 –  נערה מבקשת אהבה

(במה. האור עולה על  נערה יפה) 

הנסיכה:  (מחייכת) שלום. אני רוצה לבקש…(כמעט בביישנות) מתנדב. בחור. יפה. צעיר. מישהו שאני אוכל לאהוב.

(לבמה מתפרצים מתוך האולם שלושה חיילים. הם ניצבים מול הנערה קצרי נשימה) 

שלושה… ועוד חילים.

(החייל הגבוה והנמוך לוחצים  את ידי מיכאל) 

החייל הנמוך: איפה אתה יושב?

מיכאל: תקעו אותי שם. (מסמן לעבר המקום שבו ישב)

הנסיכה: אבל אני צריכה אחד.

(שהייה) 

מי מוותר?

(שהייה) 

מה נעשה? בהצגה יש תפקיד אחד. לפעמים אין אף אחד, והערב פתאום… אתם מהתותחנים?

(שלושתם יחד) 

חייל א: סיירת מפחץ.

החייל הגבוה: סיירת פשלץ.

החייל הנמוך: סיירת קשפץ.

נערה: (בהתפעלות) כולם קרביים. (מחייכת) אז מי מוותר?

(החיילים מחייכים, נבוכים, מביטים זה בזה ובנערה. היא פונה לחייל א) 

אתה באמת רוצה אותי?

חייל א:  כן.

נערה: (מתמוגגת. להחייל הגבוה) ואתה רוצה אותי?

החייל הגבוה: בטח.

נערה: (מתמוגגת . לחייל ג) ואתה?

החייל הנמוך: מה זה רוצה. מת.

נערה: איזו תשובה יפה. יש לך כבר יתרון קטן. אבל זאת האמת?

תהיה מוכן למות? בשבילי?

(שהייה) 

זאת השאלה שלי: מי מכם  יהיה מוכן למות בשבילי?

(שהייה) 

שאלתי אותכם שאלה.

חייל א: מה ז’תומרת?

נערה: אני שואלת אתכם  אם באופן היפותטי, הייתם מוכנים לוותר על החיים שלכם בשבילי.

חייל א: מה ז’תומרת באופן היפותטי?

נערה:  זה מה שאני שואלת.

החייל הגבוה: באופן היפותטי?

נערה: באופן היפותטי.

החייל הנמוך: אני  היתי מוכן.

נערה: אתה  באופן היפותטי היית מוכן למות בשבילי?

החייל הגבוה: גם אני.

חייל א: גם אני.

נערה:  (בשמחה, כמתמכרת למחשבה) אתם שלושתכם  הייתם מוכנים למות בשבילי. באופן היפותטי. (שהייה קצרה) ובאופן לא היפותטי?

חייל א: מה ז’תומרת?

נערה: אני שואלת אם היית מוכן למות בשבילי?

החייל הגבוה: באופן לא היפותטי?

נערה: באופן לא היפותטי.

תראו. אתם שלושה. אני צריכה אחד. אז מה שאני שואלת זה פשוט:  עד כמה אתם מוכנים לסכן כדי לקבל אותי?

החייל הנמוך:  למות- אני לא מוכן.

נערה: שלום.

חייל ג’: שלום?

נערה: שלום.

חיל ג: שלום שלום. (חוזר לאולם. שהייה)

החייל הגבוה: גם אני לא.

נערה: גם לך שלום.

החייל הגבוה: פעם אחרונה שאני הולך לתאטרון (נסוג לאולם)

החייל הנמוך: מה  זה היפותטי?

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28