Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מילה של אהבה – טקסט המחזה – Page 21 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

תמונה 18 – הכל כתוב

 

מיכאל: מה עכשיו?

המחזאי: עכשיו, כבודו מלך,   כבודו  יחליט.

(מסמן בידו ל”דמויות” לצאת, ה”דמויות” יוצאות, המחזאי מתכוון לצאת אחריהן) 

מיכאל: חכה רגע. מה זאת אומרת כבודו יחליט? לא אמרת בהתחלה שהכל כתוב?

המחזאי: כן. הכל כתוב.

מיכאל:  אז מה אתה אומר כבודו יחליט?! ועכשיו כבר לא כתוב?

המחזאי: למה לא?

מיכאל: כתוב?

המחזאי: הכל.

מיכאל: אם אני מלך ו”כבודי יחליט”, אז איך כתוב? איפה כתוב?

המחזאי: (מוציא מכיסו טקסט) יש מחזה.

מיכאל: תראה לי.

המחזאי: לא כדאי.

מיכאל: למה לא?

המחזאי: לא טוב.

מיכאל: תראה לי.

המחזאי: לא טוב, הוד מלכותו, האמן לי.

מיכאל:  אז איזה מן הצגה זאת?

המחזאי: הצגה. מה זאת אומרת איזה?

מיכאל: על מה ההצגה?

המחזאי:  לא אומר.

מיכאל: לא אומר?

המחזאי: לא אומר.

מיכאל: ואני?

המחזאי: המלך.

מיכאל: אתה עושה ממני צחוק?

המחזאי: לא. בכלל לא. לגמרי לא. צחוק? מה פתאום. למה צחוק?

מיכאל: אתה עושה ממני צחוק.

המחזאי: לא יותר מאשר החיים עושים מכולנו.

מיכאל: (למחזאי) הכל כתוב?

המחזאי: הכל כתוב.

(שהייה קצרה) 

מיכאל:  ואם אני אשבור ממה שכתוב?

המחזאי: אני לא חושב שהוד מלכותו, “ישבור” ממה שכתוב.

מיכאל: איך לא?

המחזאי: איך כן?

מיכאל:  אני אעשה מה שאני רוצה. אני אשבור את העלילה שלך. אני אגרש את הנסיכה.  אני אשכב עם המשרתת…

החייל הגבוה: תגיד שיתלו אותו.

מיכאל: אני אגיד שיתלו אותך.

המחזאי: הוד מלכותו יעשה רק  מה שכתוב.

החייל הגבוה: השיחה הזאת, שאנחנו מדברים עכשיו, כתובה?

המחזאי: כתובה.

החייל הגבוה: תראה.

(המחזאי מעיין בטקסט, שולף מתוכו עמוד אחד ונותן לנסיך)  

מיכאל:  (קורא) אני אשבור את העלילה שלך. אני אגרש את הנסיכה.  אני אשכב עם המשרתת, תגיד שיתלו אותו אני אגיד שיתלו אותך… (לבמאי) יפה!  (עולה בו כעס) מה זה הדבר הזה, מן ניסוי?

המחזאי: ניסוי? לא. לא ניסוי. מה פתאום ניסוי? לא ניסוי.

מיכאל: אתה קצת מעצבן, אמרו לך את זה פעם?

המחזאי: כן. אמרו. בהחלט. אמרו. לא ככה. אבל אמרו.

החייל הנמוך: תן לי, אני מפוצץ לו את הצורה.

מיכאל: רגע. תן לי את הדפים האלה?

המחזאי: לשם מה?

מיכאל: (בהרמת קול) תן אותם, אמרתי.

(המחזאי נותן לו את הדפים, מיכאל קורע אותם לגזרים) 

מיכאל: עכשיו מה תעשה עם המחזה שלך? עכשיו כבר שום דבר לא כתוב.

המחזאי: (שולף צרור דפים נוסף, מוציא מתוכו דף ומגיש למיכאל) יש עותקים                                                                                נוספים.

מיכאל: (קורא) עכשיו מה תעשה עם המחזה שלך? עכשיו כבר שום דבר לא כתוב. יש עותקים נוספים. (קורע את הדף, חוטף מהמחזאי את הדפים שבידיו וקורע גם אותם) יש עוד?

המחזאי: יש עוד הרבה הוד מלכותו.

מיכאל: איפה הם?

המחזאי: מפוזרים.

מיכאל: אתה יודע למה אני רוצה אותם?

המחזאי: כן.

מיכאל: לא רק כדי לקרוע אותם…

המחזאי: (קוטע אותו) אלא גם כדי להיות בטוח שהוד מלכותו לא עושה מה שכתוב. אבל  הוד מלכותו לעולם לא יהיה בטוח שהוא לא עושה מה שכתוב. לעולם.

מיכאל: (לחיילים) בואו נחפש דפים כאלה, בכל התאטרון הזה, מאחורי הקלעים, בחדרי ההלבשה, באולם.  את כל הדפים   האלה נרכז כאן.

(שלושתם  פונים לצאת. מוסיקה. נכנסים הרוזן ראש הממשלה והנסיכה) 

הנסיכה: איפה הוא?!

הרוזן ראש הממשלה: הוד מלכותך, המלך יצא את הארמון.

הנסיכה: מתי?

הרוזן ראש הממשלה: לפני דקות מספר.

הנסיכה: לאן?

הרוזן ראש הממשלה: הוא לבש מדים.

הנסיכה: יצא למלחמה?

הרוזן ראש הממשלה: לפעמים יוצאים למלחמה, ולפעמים בורחים למלחמה.

(יוצא) 

הנסיכה: (אחריו) ממה הוא ברח?!

(יוצאת) 

מיכאל: הדפים.

(שני החיילים יוצאים) 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28