Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מילה של אהבה – טקסט המחזה – Page 20 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

תמונה 17 – ועידת פסגה

 

(נכנס  אחמד. אחריו נכנסים בחשש רב ה”דמויות”.  מיכאל ושומרי ראשו קמים ממקומם, מיכאל מתייצב מול אחמד, החיילים מתייצבים מאחורי מיכאל.  שהייה) 

מיכאל: (לאחמד) הכסא שלך פנוי. אתה יכול לחזור למקום שלך.

(שהייה) 

אתה יכול לשבת במקום שלך.

אחמד: מאוחר מידי.

(שהייה) 

מיכאל: מה אמרת?

אחמד: מאוחר מידי.

מיכאל: מה מאוחר מידי.

אחמד: תחזור אתה למקום שלך.

(תדהמה כללית. אחמד פונה לנסיכה) 

כל הצגה את שואלת מי מוכן למות בשבילך. אני מוכן למות בשבילך. ולי מרביצים ואותי זורקים מהמקום. עכשיו לא מספיק לי המקום שלי. אני רוצה גם אותך.

מנהל התאטרון: תראה בבקשה, זה כדאי כל הדבר הזה ככה לדבר? כן למות לא למות, מה זה הכל? זה טקסט.  צריך הומור.  פה זה מה? קולוסיאום? זה תאטרון. אנחנו גלדיאטורים? כן אמרה לא אמרה. אז אמרה.  הצגה.

אחמד: אני יודע שזאת הצגה. אני לא טיפש. אני יודע שזאת הצגה. אני רוצה  להיות בהצגה.

(מבוכה כללית) 

החייל הנמוך: (למלך החדש) תן לי, אני מפוצץ לו את הצורה.

מיכאל: תעמוד בשקט. (לאחמד) תחזור למקום שלך.

החייל הגבוה: מה אתה נותן לו לחזור, הוא יפריע עוד פעם.

מיכאל: חכה רגע. (לאחמד) בוא נלחץ ידיים ונגמור את העניין עכשיו. בשקט.

אחמד: מאוחר מידי.

(החייל הנמוך מתפרץ לכיוון אחמד, מיכאל עוצר בעדו) 

החייל הנמוך:  לך מפה מהר לפני שאני גומר עליך. חוצפן קטן.  לך מכאן מהר, אני מזהיר אותך!

מיכאל: מספיק! מספיק אמרתי לך! (לאחמד) תשמע, אני לא יכול להיות אחראי עליך. אני מציע לך לחזור למקום שלך בשקט, בלי לעשות עניינים. אחר כך אתה תצטער שלא קבלת את העיצה שלי.

(שהייה) 

אחמד: אתם כולכם תצטערו. אנחנו נצטער כולנו.

(יורד מהבמה ויוצא מן האולם. המלבישה מתמוטטת ומתיישבת. במשך התמונה הבאה היא נרדמת) 

מיכאל: (לאנשי התאטרון) השטח נקי. אפשר להמשיך בהצגה. 

(מיכאל ושני החיילים שבים ויושבים בקדמת הבמה. ה”דמויות” מתבוננות בהם ) 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28