Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מילה של אהבה – טקסט המחזה – Page 19 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

תמונה 16 – ברחוב

 

(לילה, שלג. לבמה נכנסת המשרתת, מאושרת. אחריה במטרייה,  מנהל התאטרון. החיילים  ומיכאל מביטים בהם) 

המשרתת: שלג…

מנהל התאטרון: כן…

המשרתת: אויר לבן…

מנהל התאטרון: רוזט…

המשרתת: לא כמו בארמון…

מנהל התאטרון: תכנסי מתחת.

(מכסה אותה במטרייה, היא יוצאת מהמטרייה) 

המשרתת: שלג…

מנהל התאטרון: תני לי נשיקה, רוזט.

המשרתת: איפה הוא האדון ראש הממשלה?

מנהל התאטרון: תכף יבוא.

המשרתת: אמרת לו?

מנהל התאטרון: אמרתי לו שראית.  נשיקה לפני שיבוא..  הנה הוא, בא…

(נכנס הרוזן ראש הממשלה, מדלג בשלג) 

מנהל התאטרון: (קורא לו) האדון הרוזן ראש הממשלה.

הרוזן ראש הממשלה: האדון מנהל התאטרון.

(לוחצים ידיים) 

הרוזן ראש הממשלה: לא נפגשנו.

מנהל התאטרון לא דברנו.  תכיר בבקשה. רוזט, עובדת אצל הנסיכה. משרתת.

המשרתת: (קדה) מזכירה.

מנהל התאטרון: (למשרתת) תספרי רוזט לאדון ראש הממשלה, מה שראית.

המשרתת:  זה היה היה אחרי חצות הלילה.  נכנסתי אצלם בחדר, בשביל..

מנהל התאטרון: לא חשוב.

המשרתת:   היה לבד למה שהנסיכה הלכה אצל אבא שלה, כמידי לילה ביומו.

מנהל התאטרון: לא חשוב…

המשרתת: איך שראה אותי, תכף הפרצוף שלו נעשה מה זה לבן, כמו השלג הזה דאשתקד,  הטמין את היד מאחורי הגב והסתכל עלי במבט מעורר הפלצה, כאילו תפסתי אותו באמצע המזימות.

הרוזן ראש הממשלה: הסתיר את היד מאחורי הגב?

מנהל התאטרון: תגידי לאדון הרוזן ראש הממשלה מה ביד היה. (לא מתאפק) פגיון.

המשרתת:  פגיון.

הרוזן ראש הממשלה: פגיון?

מנהל התאטרון: זה הוא.  דקר את המלך  בגב  וברח. (שהייה קצרה) מה?

הרוזן ראש הממשלה: שמעתי. (מביט במשרתת) אתם… יחד?

מנהל התאטרון: (נבוך) לפעמים. שקר.

הרוזן ראש הממשלה: מתי לא קר?

מנהל התאטרון: אבל לא רוצה אותי. בשביל נשיקה בן אדם צריך להתחנן קיץ.

(מתקרב למשרתת) איי רוזט, רוזט, רוזט.

(שר) איי

על הארמון יורד

שלג

על הכיכר יורד

שלג

על גגות  העיר

שלג

על הבתים

בחלונות

בחצרות

בגנים

שלג שלג שלג

 

מאמל’ה מאמא

מאמל’ה מאמא

מאמאל’ה מאמא

מאמאל’ה מאמא

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28