Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מילה של אהבה – טקסט המחזה – Page 18 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

תמונה 15 -עננים שחורים

 

(מבחוץ נשמעת צעקה של המלבישה. נכנס הרופא, בידו השמאלית לוחץ מטפחת ספוגה בדם על ידו הימנית, אחריו המלבישה) 

הרופא: עומד להתרחש כאן אסון,  אני מזהיר אתכם!

המלבישה: חכה רגע, אני אשים לך תחבושת.

הרופא: לא צריך תחבושת.

(פונה לרדת לאולם) 

המלך (מנהל התאטרון): (מתרומם לישיבה) מה קרה?

המלבישה: הוא דקר אותו.

המלך (מנהל התאטרון): מי דקר? מה דקר?

הרופא:  זה בן אדם מסוכן.

המלבישה: (למנהל התאטרון) אני לא יושבת שם לבד מאחורי הקלעים.

(הדמויות קמות מן הכריעה) 

הרופא:  תדברו איתו.

המלך: איפה הוא?

הרופא: מחכה בחדר ההלבשה. הוא אמר לי- תן לי את היד שלך. נתתי לו את היד. הוא תפס אותה חזק  ובקור רוח, חתך אותי.

המלבישה: דקר אותו, ככה, עם הסכין.

הרופא:   ככה.  ואמר לי: עכשיו לך אליהם ותגיד להם להפסיק את ההצגה, אני רוצה לדבר אתם.

המלבישה: אני לא נשארת שם רגע, מה אני משוגעת?

הרופא: תדברו אתו, זה בן אדם מסוכן אני אומר לכם.

מיכאל: רק רגע. (פונה אל החיילים באולם) בואו הנה. עלו.

החייל הגבוה: אנחנו?

מיכאל: כן, בואו לכאן.

(החיילים עולים לבמה. הדמויות נרתעות מעט) 

מיכאל: (לרופא) תגיד לו שאנחנו מוכנים לדבר איתו.

הרופא: אני לא.

מיכאל: (לרופא) תגיד לו שאנחנו רוצים לדבר איתו.

הרופא: אני לא אגיד לו שום דבר. אתם רוצים לדבר איתו תלכו אליו. אני גמרתי. אני חוזר למקום שלי.

(הרופא יורד לאולם. מיכאל מביט במלבישה) 

המלבישה: (כאל משוגע) אני?!

מיכאל: (למלך) אתה מוכן לקרוא לו?

(המלך נשכב, חוזר להיות “מת”, מוצא מן הבמה. שהייה)  

החייל הגבוה: (ל”דמויות”) אל תהיו כל כך מודאגים. אנחנו נטפל בזה.

החייל הנמוך: אנחנו בצבא. (שהייה קצרה) שנביא את הנשק מבחוץ?

מיכאל: לא צריך.

 


(שהייה) 

החייל הגבוה:  תמשיכו בהצגה. (שהייה) אולי תשירו משהו בינתיים?

החייל הנמוך: למה שאנחנו לא נשיר?

החייל הגבוה: אנחנו נשיר?

מיכאל: למה לא?  תשירו לנו משהו.

(החייל הנמוך מתחיל לשיר, הגבוה מצטרף אליו, ואחר כך גם מיכאל. השיר הופך פרוע ואלים, במהלכו נמלטות “הדמויות” מן הבמה) 

שנינו אנחנו מזמן חברים

לפחות איזה שנה וחצי

נכון שכשיורים- לא הרבה מדברים

ואין זמן כל כך לקוצי מוצי

 

אבל בלב יש

בלי ל’תבייש- אש

מכאן ועד לגג

אם מישהו יעיז

 

אותנו להרגיז

לא נטמון יד בצלחת

נקרע לו את התחת

נראה לו בקיצור , מאיפה משתין לו הדג

הם מקפצים סביב ה”דמויות” המפוחדות וביניהם)

שלושתינו אנחנו מזמן חברים

מלחמה ועוד איך מחשלת

נכון שכשיורים לא הרבה מדברים

ואין זמן לשטויות וזבלת

אבל בלב יש…

(הם מכתרים את הנסיכה, ה”דמויות” האחרות מתחמקות מהבמה) 

 

שלושתנו אנחנו מזמן חברים

לפחות איזה כמעט שנתיים

ואם מותק את רוצה איתנו יחסים

הופ תרדי מהר על הברכיים

(הנסיכה נמלטת החוצה. הם רצים ומקפצים סביב) 

אבל בלב יש…

(הם נופלים זה על זה בקדמת הבמה. 

האור משתנה. “יורד הלילה”. המלבישה מתגנבת משמאל ומושכת בחוט. שלג מתחיל לרדת. החיילים, יושבים כשגבם לקהל, מביטים לבמה שלפניהם)

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28