Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מילה של אהבה – טקסט המחזה – Page 17 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

תמונה 14 – אשכבה והכתרה

 

(מוסיקה כנסייתית. מכניסים את המלך השוכב על מיטה, ידיו משולבות על חזהו, פרחים מסביב. נכנסים אנשי החצר, הנסיכה, הנסיך וכו’) 

נעמי: (למיכאל) הזהר מהכתר.

הנסיכה: (לנעמי) נעמי… אבא מת.

(נעמי מחבקת אותה) 

הרוזן ראש הממשלה:  ביום זה, הקודר שידענו, אנו מביאים לקבורה, את מלכנו האהוב.

(הנסיכה פורצת בבכי. לבמה נכנסת כמתגנבת המלבישה, בידיה, על כרית ארגמן, הכתר המלכותי) 

המלבישה: סליחה, סליחה, סליחה.

(היא מניחה אותו על חזהו של המלך. היא מבקשת לצאת, אבל כשהיא רואה את המלך המת, עיניה מתמלאות דמעות והיא נשארת עם האבלים) 

מלכנו,  ראש ממלכתנו, עמוד התיכון של חיינו, כותל בטחוננו ומקדש נחמותינו.

(הנשים מתייפחות. נכנס הרופא) 

הרופא: סליחה…

(כל המבטים לעברו) 

הבחור שטפלתי בו…

הרוזן שר החוץ (המחזאי): ששש (מסמן לו לצאת)

הרוזן ראש הממשלה: מה נאמר היום למלכנו האהוב…

הרופא: סליחה, אבל זה בן אדם מסוכן…

הרוזן ראש הממשלה:  עמדת בראש מדינתנו במשך שלושים ושתיים שנים, ידיך נקיות היו ולבך טהור.

הרופא: הוא איים עלי עם סכין…

הרוזן שר החוץ (המחזאי): שששש…

(המלבישה נגשת אל הרופא) 

הרוזן ראש הממשלה: אחרי שנפטרה רעייתך הקדושה היית לבתך גם אם גם אב.

הרופא: יש לו סכין…

הרוזן שר החוץ: (המחזאי) מרים תוציאי אותו בבקשה.

הרוזן ראש הממשלה:  סמלי הוא, שהלכת מאיתנו בדיוק ביום בו נמצא חתן ראוי לנסיכה, יורש לכס מלכותך, מלך שימלוך עלינו…

הרופא: הוא אמר לי להגיד לכם להפסיק את ההצגה.

הרוזן ראש הממשלה: בחסד וברחמים כשם שמלכת אתה…

הרופא: הוא אמר: תגיד להם שאם לא יפסיקו את ההצגה הם יצטערו על הרגע שהתחילו אותה.           (שקט משתרר) 

הרוזן ראש הממשלה: (לעצמו) יופטביומט. (לרופא) תגיד לו שאנחנו לא נפסיק את ההצגה. לעולם.  שלא יאיים עלינו. נכון שהסכינים שלנו מפלסטיק, אבל הנשמות שלנו מברזל. אנחנו לא פוחדים ממנו. תגיד לו ששום סכין לא הפסיקה שום הצגה ושהתלבושות שלנו הם שריון חסין אש.  ועכשיו ברשותך, אנחנו נמשיך בטקס הצנוע שלנו.

מנהל התאטרון: (ששכב בתור המלך המת, מתרומם, לוחץ את ידי הרוזן ראש הממשלה) יוצא מן הכלל, וסרמן. (ולרופא) תסתלק מפה עכשיו.

המלבישה: אמרתי לך.

(הרופא יוצא. המלבישה אחריו. מנהל התאטרון חוזר לשכב. הרוזן ראש הממשלה מסיר את הכתר מראשו של המלך, ומניח אותו על ראשו של הנסיך, כורע ברך, אחריו כולם)

הרוזן ראש הממשלה: יחי המלך.

כולם: יחי המלך.

הרוזן ראש הממשלה: יחי המלך.

כולם: יחי המלך.

הרוזן ראש הממשלה: יחי המלך.

כולם: יחי, יחי, יחי.

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28