Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
מילה של אהבה – טקסט המחזה – Page 15 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

תמונה 12 – הבשורה על מות המלך

 

(נשמעת צעקה מאחורי הקלעים. בעקבותיה צעקות נוספות של קינה וצער. נכנסים הרוזן ראש הממשלה והמחזאי) 

הנסיכה: הרוזן, ראש הממשלה, מה בפיך?

הרוזן ראש הממשלה: (שר) גברתי, נסיכתי,

בשורה רעה,

הנסיכה: דבר! מה קרה?

הרוזן ראש הממשלה: (שרים) מלכנו מלכי

נפל, כרע.

הנסיכה: אה!

הרוזן ראש הממשלה והמחזאי: אוי לראשינו ואוי לראשי

אוי לממלכתנו, אבוי לנפשי

מלכנו אבינו

אבינו המלך

נרצח.

הנסיכה: אלוהים אדירים!

הרוזן ראש הממשלה:      אחרי הנשף מיד

פרש לחדרו

שם ארב הצייד

שקם להרגו

 

סכין הנבז נעץ

עמוק בגבו

ונמלט לו ורץ

כל עוד בו נפשו.

 

אוי לראשינו ואוי לראשי

אוי לממלכתנו, אבוי לנפשי

מלכנו אבינו

אבינו המלך

נרצח.

הנסיכה: אלוהים אדירים!

מיכאל:  לא הבנתי מילה. מה קרה?

הנסיכה: המלך מת! נרצח!

מיכאל: מה?!

הרוזן ראש הממשלה: מישהו נעץ פגיון בגבו.

הנסיכה: אההה… (היא נופלת אל בין זרועותיו של הנסיך שמחבק את כתפיה, היא ממררת בבכי) 

הרוזן ראש הממשלה: אני מבטיח לך הוד נסיכותך, אנחנו נעשה הכל כדי למצוא את הרוצח. אלא שאנחנו ניצבים עכשיו בפני בעיה חמורה ביותר. לממלכה אין מלך. וכיוון שלמלכנו לא היו בנים וכיוון שהנסיכה היא בתו היחידה, וכיוון שעל פי החוק  אשה לא יכולה לשבת על כס המלכות, על הנסיכה להנשא מיד.

(הנסיכה מפנה לאט את מבטה אל הנסיך) 

הנסיכה: עכשיו אתה צריך  לשאת אותי לאשה. מדינתנו בסכנה.

הרוזן ראש הממשלה והמחזאי: מצויין.

(קדים יוצאים) 

הנסיכה: מה עשית?

מיכאל: מה עשיתי?

הנסיכה: אתה הרגת את אבי?  את המלך?

מיכאל: מה זה?!

הנסיכה: אתה שמעת, מתחת למיטה,  את השיחה ביני לבין אבא. אתה שלפת פגיון. ראו אותך. לא היית צריך לעשות את זה.

(הנסיכה יוצאת בבכי) 

מיכאל: (אחריה) אני לא הרגתי את אבא שלך, שמעת?! אני לא הרגתי אותו!

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28