Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 9 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונת ביניים 

(בני שבע עשרה. גלפרין אביתר וצוקרמן רצים)

אביתר, גלפרין וצוקרמן: (שרים)  חיל פרשים אנו

אף על פי שאין סוסים לנו

אם תשאלו על מה רוכבים אנחנו

אנו רוכבים על המורים שלנו.

(שהייה)

גלפרין: דברת עם לילי?

צוקרמן: עוד לא.

גלפרין: כמה זמן אתה כבר סוחב איתה?!… עוד מעט שנה.

צוקרמן: (נבהל) לא שנה… היינו בי”א… מתי היה סוכות… ? חלמתי עליה…

אביתר:  יותר משנה.

צוקרמן: כל כך הרבה?!

(שהייה קצרה)

בסוף אני אדבר איתה.

גלפרין: קבלתי זימון לסיירת.

(כוכבא ומיכאל נכנסים מאחור, השלישיה עוברת לאחור השניים באים קדימה)

כוכבא: תגיד…

מיכאל: מה?

כוכבא: אתה חושב איך יראו החיים?

מיכאל: לפעמים.

כוכבא: איך?

מיכאל: אני חושב…

כוכבא: מה?

מיכאל: אם אני אהיה יותר גבוה… אם מישהי תאהב אותי…

(שהייה קצרה)

כוכבא:  הרבה יאהבו אותך. למה אתה חושב מחשבה כזאת בכלל?

מיכאל: אני רוצה שכשאני אגיע לגיל חמישים, אני לא אצטרך להתחרט על כלום. אני רוצה לחיות בלי שגיאות.

כוכבא:  אתה רוצה להיות אלוהים.

(גלפרין צוקרמן וחדג’י עוברים קדימה, כוכבא ומיכאל עוברים לאחור)

צוקרמן: אתמול הסתכלתי בראי.

גלפרין: נו.

צוקרמן: איזה דבר משונה זה ראי.

גלפרין: מה זאת אומרת?

צוקרמן: פעם אני נראה לעצמי בסדר, פעם אני נראה לעצמי מכוער. לפעמים אני חושב: אם היתי מסתכל בראי  מגיל עשר עד היום, הייתי רואה את עצמי גדל.

אביתר: אבל אז לא היית חי.  אפשר או להסתכל בראי או לחיות, אי אפשר שניהם.

צוקרמן: זאת אומרת שאי אפשר בכלל לראות את עצמך חי.

אביתר: אי אפשר.

צוקרמן: או לחיות או לראות את עצמך חי.

אביתר: משהו כזה.

צוקרמן: איזה יאוש.

גלפרין: למה יאוש?

צוקרמן: אני חושב שאני  יותר מידי מסתכל בראי.

(צוקרמן ואביתר עוברים לאחור, גלפרין נשאר מלפנים)

כולם:  )שרים) חיל פרשים אנו

אף על פי שאין סוסים לנו

אם תשאלו על מה רוכבים אנחנו

אנו רוכבים על המורים שלנו.

(מיכאל וכוכבא עוברים לפנים, גלפרין עובר לאחור)

כוכבא:  עדיה  נוימן מי”א שתיים…

מיכאל: מה איתה?

כוכבא:  יפה?

מיכאל: די יפה.

(שהייה)

כוכבא: לפעמים אני מתהפך כל הלילה ויש לי רק מחשבה אחת: אני מוכרח להתאהב. אני מוכרח שמישהי תתאהב בי.

(שהייה קצרה)

אתה יודע מה קרה?

מיכאל: מה?

כוכבא: צומח לי שיער על החזה.

מיכאל: אני חושב שלבנות זה לא כל כך מפריע.

(שהייה קצרה)

כוכבא: קרה פעם שחשבת איך יהיה המוות?

מיכאל: לא.

כוכבא: אני חושב שככה זה בדיוק באהבה. קשה לדמיין.

(כולם מסתדרים לשריצה בשורה, מזמזמים את “חיל פרשים אנו”. יוצאים)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30