Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 8 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 7 

(נכנסים גלפרין  צוקרמן כוכבא ורותי אחריהם אביתר, כולם נסערים)

גלפרין: אני מפרק אותו בשנייה.

(אביתר נכנס)

כוכבא: (לאביתר) לא כדאי לך ללכת איתו מכות.

גלפרין: אני יהרוג אותך,  שמן!

אביתר: אני לא מפחד ממך.

גלפרין: אני הכי חזק כאן.

רותי: (לצוקרמן) ישראל הכי חזק בכיתה.

כוכבא: (לגלפרין) תעשה לו את התרגיל שעשית לששון מח’ שתיים.

רותי: (לאביתר) אתה רוצה ללכת איתו מכות?

אביתר: לא אכפת לי.

צוקרמן: (לגלפרין)  תלכו מכות.

גלפרין: אני אפרק אותו.

רותי: אני אגיד לכם מי יותר חזק. ישראל אתה יכול להרים אותי?

(היא רצה לגלפרין)

גלפרין: בעיה להרים אותך?

(מרים אותה, מוריד)

רותי: (רצה לאביתר) אתה יכול להרים אותי?

אביתר: לא רוצה.

רותי: תרים אותי, מה אכפת לך.

אביתר: לא רוצה.

(נכנסים חדג’י ומיכאל)

רותי: אתה מפחד.

כוכבא: (למיכאל) גלפרין ואביתר הולכים מכות.

גלפרין: אני מפרק אותו בשנייה.

חדג’י: למה הם רבים.

צוקרמן: לא יודע.

כוכבא: (לאביתר) הוא שבר לששון את היד.

חדג’י: עזבו אותו, זה לא יפה.

רותי: (רצה אל מיכאל, גוררת אותו בחולצתו) הכי כיף זה להרביץ למיכאל.

(מיכאל דוחף אותה, היא דוחפת אותו חזרה, הוא בועט בה, היא שוב דוחפת אותו והוא נופל)

כוכבא: (לרותי) עזבי אותו.

(מושך אותה ממיכאל, היא מחזירה לו דחיפה)

צוקרמן: מיכאל, בת מנצחת אותך?

כוכבא: (לצוקרמן) היא לא מנצחת אותו.

חדג’י: (לאביתר) רוצה לבוא אלי?

גלפרין: (לאביתר) תעוף מפה, אנחנו תפסנו פה את השטח.

אביתר: מותר לי להיות פה.

גלפרין: אל תתחצף, אני אפרק אותך.

צוקרמן: בואו כולם נרביץ לו.

רותי: לא, רק ישראל.

חדג’י: עזבו אותו.

כוכבא: ישראל, תשכיב אותו.

(שהייה קצרה)

גלפרין: טוב, אני מסלק אותו מכאן.

(מתייצב מול אביתר. רץ אליו, אביתר מרים אותו)

אביתר: אל תתחיל איתי, הבנת. אני יכול לשבור לך משהו.

(הוא מניח את גלפרין חזרה על רגליו. גלפרין מתרחק מאביתר, נבוך. גם הילדים האחרים נבוכים. רותי מתקרבת לאט לאביתר, מתבוננת בו)

צוקרמן: (לחדג’י) יש לי שתי תמונות חדשות של חודורוב ושייע גלזר רוצה להחליף איתי.

חדג’י: (אחריהם) יצא סטלמך חדש.

גלפרין: אני בא איתכם.  אני אביא את האלבום שלי.

כוכבא: (למיכאל) הולכים לישראל.

ׁ(מיכאל מביט ברותי ובאביתר)

רותי: (לאביתר) אתה רוצה לבוא אלי?

אביתר: בסדר.

רותי:  (מביטה במיכאל)  אמא שלי לא מרשה יותר מילד אחד.

(אביתר ורותי יוצאים. מיכאל מביט אחריהם. כוכבא חוזר)

כוכבא: מה זה, מיכאל, בכית?

העיניים שלך אדומות.

(מיכאל פורץ בבכי. כוכבא מביט בו נבוך)

אתה רוצה לשחק משהו?

(מיכאל בוכה)

למה אתה בוכה?

(מיכאל נרגע לאט. כוכבא מתקרב אליו,ומצמיד את מצחו למצח מיכאל. לאט מיכאל נרגע, אחר כך שניהם מתחילים לחייך ולצחוק)

חושך

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30