Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 5 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 4 

(מן השיחים מציצים כוכבא וגלפרין, בני עשר. שרה נגשת ונכנסת בין השיחים. כוכבא וגלפרין יוצאים מן הצד השני והולכים אחריה. הם יוצאים מבין השיחים, כמו ראו משהו מרגש. שרה, בת עשר יוצאת מבין השיחים ורוקדת. אביתר בן עשר מצטרף  אליהם)

שרה: (תוך כדי ריקוד) יפה?

(השלושה נסערים. כוכבא קם, קופץ)

כוכבא:  את רוצה שאני אהיה הסוס שלך?

שרה: טוב.

(שרה עולה על גבו, הם רוכבים, גלפרין ואביתר מביטים בהם)

כוכבא: (שר) חיל פרשים אנו

אף על פי שאין סוסים לנו

(כולם מצטרפים אליו)

אם תשאלו על מה רוכבים אנחנו

אנו רוכבים על הסוסים שלנו.

(כוכבא עוצר, שרה יורדת ממנו וממשיכה לרקוד)

כוכבא: (לגלפרין ואביתר) איזה נעים…

גלפרין: (קם, לכוכבא) אתה רוצה לבוא לישון אצלי היום?

כוכבא: אני אשאל את אמא שלי.

(גלפרין מחבק את כוכבא, בינתיים שרה מתיישבת על כתפי אביתר)

שרה: אתה לא יכול לקום.

(גלפרין וכוכבא מביטים בהם. אביתר מתרומם לאט, כששרה על כתפיו)

שרה: יווו… אמאל’ה.

(אביתר מתחיל ללכת מסביב כששרה על כתפיו)

הראש שלי בשמי התכלת.

העיניים שלי מעבר לצוקי ההרים.

גלפרין: (לוחש לכוכבא) הפיפי שלה על הצואר שלו.

שרה:  אני אהיה מפורסמת, אני ארקוד בלונדון עם להקת הבולשוי, אני אפגש עם מלכת אנגליה.

כוכבא: (לגלפרין) אתה יכול ככה להרים אותה?

גלפרין: אני יכול. אני יכול גם אותך להרים…

(הוא מתכופף כדי להרים את כוכבא)

שרה: (לאביתר) אביתר, תעמוד רגע.

(אביתר נעצר. גלפרין נעצר. צוקרמן ומיכאל נכנסים)

שרה: תראו מה אני יכולה לעשות.

צוקרמן: מה זה?

(היא מכופפת לאט את גבה אחורנית עד שהיא לופתת את רגליו של אביתר)

צוקרמן: כמו נערת גומי.

כוכבא: (לצוקרמן) אני קודם הרמתי אותה.

גלפרין:  בבית ספר של אח שלי פעם איזה ילדה נפלה על הגב ונשבר לה עמוד השדרה.

שרה: תראו איך אני יכולה לרדת.

(היא מניחה את ידיה על הרצפה ומתגלגלת על רגליה)

צוקרמן: יו שרה, את נורא גמישה.

גלפרין: (לצוקרמן) היא יכלה ליפול.

(רותי נכנסת)

גלפרין (לאביתר)  אתה רוצה שהיא תהיה משותקת כל החיים?

רותי: מה קרה?

אביתר: לא קרה לה כלום.

כוכבא: (לרותי) את רוצה שאני אהיה הסוס שלך?

שרה: (לרותי) אביתר הרים אותי על הכתפיים ועשיתי סלטה לאחור.

צוקרמן: את יכולה להיות נערת קרקס מדראנו.

שרה: (מתמתחת) רקדנית בלרינה!

רותי: אני יודעת לעשות אשפגאט.

(ועושה)

צוקרמן: (בהשתאות) יווו…

(שהייה. חמשת הבנים מתבוננים ברותי, שרה נעה באי שקט)

שרה: אני הולכת לעשות פיפי, אבל אל תסתכלו.

(יוצאת)

גלפרין: אבא שלי מביא את אלביס לארץ.

צוקרמן: מה פתאום?

גלפרין: הוא עכשיו פותח סוכנות.

(הבנים מלבד צוקרמן ומיכאל יוצאים בעקבות שרה)

רותי:  (קמה) אביתר, אתה יכול להרים אותי גם?

(יוצאת. נכנסת לילי. היא מביטה בצוקרמן וכמעט שאינה מבחינה במיכאל)

לילי: (נמסה) משה…

מיכאל: לילי…

לילי: מה?

מיכאל: את רוצה שאני ארים אותך?

לילי: איך?

מיכאל: על הכתפיים.

מיכאל: למה?

מיכאל: תעמדי ככה (מראה לה פיסוק) ואני יכניס את הראש.

(לילי מפסקת רגליה, מיכאל מתייצב מאחוריה, רוכן, מכניס את ראשו בין רגליה ומנסה להתרומם. לא מצליח. היא הולכת ממנו, כשהיא לא מסירה את עיניה מצוקרמן, שהולך בעקבותיה, שניהם יוצאים. נכנס רותי, בידיה מקל ארוך שבקציהו פרפר. היא מצחקקת.  מיכאל מושיט יד לעבר הפרפר אבל רותי מניפה את המקל ומיכאל אינו מצליח להגיע. היא יוצאת, מיכאל יוצא בעקבות הפרפר)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30