Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 30 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 10 

(לפתע מיכאל צונח על הרצפה, כוכבא מנסה לאחוז בו אך אינו מצליח. צוקרמן ממהר, אוחז בכוכבא, שרה רוכנת אל מיכאל, בינתיים נכנסים גם חדג’י אביתר וגלפרין ומתקרבים. לילי מביטה מן הצד)

מיכאל: (כמעט לעצמו) אני לא יכול…

שרה:   שב רגע, תרגע.

צוקרמן: (לכוכבא) אנחנו נוסעים לבית חולים. נבדוק כמה דברים ותחזור הביתה.

(בינתיים אביתר עוזר למיכאל לקום)

אביתר: אתם נראים כמו שני מתאגרפים אחרי קרב. אחד חטף נוק אאוט, השני עוד מצליח איכשהו לעמוד על הרגליים.

(האחרים מחייכים)

צוקרמן: (למיכאל) אתה רוצה לנסוע איתנו?

(שהייה)

מיכאל: (כמעט בפחד, בשקט) אני לא יכול…

(לפתע הוא פונה לצאת, עוצר רגע, מביט בכוכבא, באחרים, ויוצא. האחרים מביטים אחריו. שהייה)

כוכבא: מיכאל, חכה רגע…

צוקרמן: (לכוכבא) בוא נלך.

(כוכבא נשען על צוקרמן והם יוצאים. שהייה. גלפרין מחבק את שרה. חדג’י נגש אל לילי)

אביתר: לא זירת אגרוף,  שדה קרב. שרידי  החטיבה מפנים את עצמם.

גלפרין: (צוחק) משהו כזה.

חדג’י: נלך לקנות לנו משהו לארוחת ערב?

לילי: כן.

(הם פונים לצאת. עוצרים)

לילי: (לאחרים) להתראות.

כולם:  להתראות…

חדג’י: להתראות.

(חדג’י ולילי צוחקים. אחר כך יוצאים. אביתר מתרחק  מעט, מביט בשרה ובגלפרין)

אביתר: אחרי כל השנים האלה… ואתם עדיין מחובקים.  זאת אהבה?

(גלפרין ושרה מביטים זה בזה, מחייכים במבוכה)

אילו היה לי כובע, הייתי מוריד אותו בפניכם.

(שהייה. הוא נרגש)

פעם רציתי לכתוב ספור על חייל, שבתוך המלחמה, דרך כל הרעש,   הפגזים, התותחים, הטנקים,  המטוסים,  הוא שומע שריקה דקה. אולי מנגינה שמישהו שורק… והוא מנסה ללכת בעקבות השריקה. מדי פעם הוא מאבד אותה, ושוב מוצא. ככה נראית לי האהבה. שריקה דקה בשדה קרב.

איך הצלחתם?

אני למשל … לא הצלחתי לשמוע את השריקה.

רותי: להתראות.

גלפרין: להתראות.

שרה: להתראות.

(פונה לצאת. (צוקרמן נכנס, היא עוצרת, מביטה בו)

צוקרמן: כולם הלכו?

שרה: עוד לא נסעתם?

(רותי יוצאת)

גלפרין: מה קורה?

צוקרמן: הוא  מתעקש לא ללכת לבית חולים. הוא הציע  שנשב  באיזה בית קפה.

שרה: למה לא?  איפה נשב?

גלפרין: לידנו נפתח מקום חדש.

שרה: נעים שם?

גלפרין: ננסה. אין  גם בעיה של חניה. (לצוקרמן ואביתר) נפגש בעוד רבע שעה ליד הקולנוע ומשם נלך ברגל. (לשרה) בואי.

(הוא פונה לצאת, עוצר, מחכה לה, שולח חיוך לאביתר, מניח יד על כתפה. הם יוצאים מחובקים. גם אביתר מחייך)

אביתר: (נושם עמוק) מוזר, באמת ריח של לחם.

צוקרמן:  (נושם, מחייך) כן.  איך היה לך?

אביתר: מעניין. קצת קשה. ולך?

צוקרמן: קצת קשה. איפה אתה חונה?

אביתר: בצד הזה.

צוקרמן: נתראה ליד הקולנוע.

אביתר: להתראות.

(הם פונים לצאת. נכנסת רותי בת עשר, מעליה פרפר, הם מפנים את ראשם אליה, היא חגה סביב, עוצרת, התמונה קופאת)

חושך

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30