Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 27 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 7 

( צוקרמן ולילי חוזרים, צוחקים)

צוקרמן: בקיצור, צריך להתאהב, זהו. הפתרון היחיד.

אביתר:  מיכאל בדרך.  בוא נגש להגיד לכוכבא, זה ירגיע אותו.

(גלפרין ואביתר יוצאים)

חדג’י: לילי!

צוקרמן: אני נגש לראות מה עם כוכבא.

לילי: (לחדג’י) רק רגע. (לצוקרמן)  אם למשל הוא היה מסכים, הייתי מתחתנת איתו.

(חדג’י מתכווץ. שהייה קצרה)

צוקרמן: כוכבא?

לילי: כן.

צוקרמן: למה לך?

לילי: הייתי רוצה להיות איתו… אפילו בימים האחרונים… לטפל בו…  אני רוצה להתחתן.

(שהייה)

איזה רעיון?! יש לזה סיכוי?

צוקרמן: אני לא יודע. אולי.   תציעי לו.

לילי: איזה רעיון משוגע. בכל אופן נראה לי שאם כבר אז להיות אלמנה.

(שהייה)

נעשה חתונה קטנה. נזמין את כל החברים, צנוע באיזה בית קפה או משהו, נשתה קצת, אני יכולה כל כך לאהוב אותו את אבי. (לצוקרמן) אולי תדבר איתו?

צוקרמן: בהזדמנות.

חדג’י: (כמעט בכעס) תדברי איתו את. מה את שולחת אחרים. תדברי איתו את.

לילי: עכשיו? לדבר איתו עכשיו?

חדג’י: עכשיו, למה לא.

לילי: הוא לא מרגיש טוב.

חדג’י: בדיוק.  הוא לא יוכל לברוח.  תגידי לו- אני רוצה להתחתן איתך. נראה אותך!

(שהייה. צוקרמן יוצא לכוכבא. שהייה)

לילי: אתה כועס עלי.

חדג’י: (מוציא את הקופסה שמצא ונותן לה)  מצאתי את זה כאן.

לילי: מה זה? (מזהה) קופסה קטנה חומה. עם ליצן.

(לילי מתבוננת בקופסה)

אי אפשר להיפטר מכלום.

(משליכה את הקופסה)

אתה כועס עלי.

חדג’י:  רציתי רק דבר אחד להגיד לך… אני הייתי מוכן… לשכב איתך…

לילי: אתה נשוי.

חדג’י: זה לא חשוב, היא לא הייתה יודעת.  (שהייה קצרה) אני הייתי גם חוזר… לא פעם אחת… (בחיוך) כמה היית לוקחת ממני?

לילי: הייתי עושה  לך הנחה.

חדג’י: אולי אני אבוא אלייך… לארוחת ערב.

לילי: אין לי  כלום בבית.

חדג’י: נעבור בסופר ונקנה. (שהייה קצרה) עוד לא מאוחר.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30