Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 26 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 6

( אביתר, בן חמישים נכנס, מביט במיכאל בן עשר. מיכאל יוצא. חדג’י נכנס)

חדג’י: כל כך משונה…

אביתר: מה משונה?

חדג’י: מתי גמרנו ללמוד?

אביתר:  יולי,  שישים ותשע.

חדג’י:  כמה שנים עברו? שלושים ושתיים?

אביתר: מה קרה?

חדג’י:  ידעת שמהיום שגמרנו את הלימודים, מיכאל וכוכבא  הם לא החליפו מילה?

אביתר: לא.

חדג’י: איזה…?!  איך אפשר להבין דבר כזה?!..

במסיבה האחרונה, כמו משוגעים התרוצצנו אחד אחרי הזנב של השני.  אתה זוכר?

אביתר: (צוחק) אם אני זוכר?!

חדג’י:  הם שניהם… היו יחד. אני ראיתי.

אביתר: מה ראית?

חדג’י: (כמעט לעצמו) הייתה ביניהם אהבה.

ואחר כך , תכף אחר כך, מיכאל הפסיק לדבר איתו.

ואחר כך גם נסע וברח מכאן.

ועכשיו עברו שלושים ושתיים שנים.

טמטום!

(שהייה)

אביתר:  יש לבני אדם  מנגנון, אני כבר מזמן הבנתי… אנטי אהבה. אנטי חיים. רוצים לחיות, רוצים לאהוב, זה לא שלא רוצים, יותר ויותר רוצים, אבל המנגנון עוצר. כמו פקק בחשמל. כשיש יותר מידי, זה נשרף.

חדג’י: כוכבא ומיכאל הייתה ביניהם אהבה.

אביתר: אז הנה לך הסיבה שהם לא מדברים.

חדג’י:    (פתאום, נחרד) איפה לילי?

אביתר: מסתובבת כאן עם צוקרמן.

חדג’י: היא לא הלכה?!

אביתר: לא חושב.

חדג’י: אני מוכרח להגיד לה משהו.

(שולף את הקופסה הקטנה מכיסו. גלפרין נכנס)

מה אנחנו עושים לעצמנו?! הבן אדם זה פחות מכלב. איך אנחנו חיים?!

גלפרין: מה קרה?

חדג’י: פחות מכלב.

גלפרין: (לאביתר) מצאתי אותם. ישבו בבית קפה ממול. (בחיוך) יש להם עניינים למיכאל ולאשתי.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30