Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 24 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 4 

(נכנסת  רותי)

רותי:  צריך לקחת אותו לבית חולים.

לילי: אני יכולה לשאול אותך משהו?

(שהייה)

את מאושרת?

רותי: (בהפתעה) מה שאלת?

לילי: למה התגרשתם?

(שהייה)

רותי:  היה לי רומן.

(שהייה קצרה)

זמן קצר אחרי שהתחתנו היה לי רומן.

לאביתר נודע…

זהו.

(אביתר נכנס)

אביתר: (ללילי) הגיע צוקרמן?

לילי: כן. הוא עם אבי.

(אביתר יוצא לכיוון כוכבא)

הוא עוד כועס עלייך.

רותי: כועס.

לילי: ועם השני,  אתם עוד…?

רותי: (בחיוך) גם הוא כועס.

ביניהם הכל בסדר, אבל עלי הם כועסים. יותר מעשרים שנה.

חיים פעם אחת, וזה עובר כל כך מהר.

לפעמים אני קמה בבקר,  יורדת למכולת לקנות לחמניה טרייה, אני רואה את הילדים הולכים לבית ספר,  את ההורים, ופתאם- זה מספיק לי. אני לא מקנאה, אני לא רוצה להיות מישהי אחרת. זה מספיק.

(גלפרין נכנס)

גלפרין: הוא לא רוצה לבית חולים. צוקרמן מנסה לשכנע אותו.

אגב, איפה שרה? ראיתם את שרה?

רותי: לא.

(נכנס צוקרמן)

גלפרין: נו?

צוקרמן: ספרתי לו שמיכאל הגיע. הוא מוכרח לראות אותו.

גלפריו: מיכאל כאן?

צוקרמן: לא פגשת את מיכאל? הוא דיבר עם שרה.

גלפרין:  מיכאל עם שרה? איפה הם?

צוקרמן: בטח יושבים כאן באיזה מקום.

גלפרין:  אני אלך למצוא אותם.

(גלפרין יוצא)

לילי: למה הוא כל כך דואג.

צוקרמן: לא יודע… הבנתי שהיה משהו עם מיכאל…

לילי: מה אתה אומר?!

צוקרמן: ממש לפני שהוא נסע. זה קצת מוזר, עברו מאז עשרים שנה. כמה אפשר לסחוב דבר כזה?!

רותי: עשרין שנה זה מוזר ועשרים וחמש שנים זה מובן?

(לילי מביטה בה בשאלה)

הרומן שהיה לי היה עם משה. לפני שהוא נעשה ד”ר צוקרמן.

לילי: זה כבר יותר מידי!

צוקרמן: (לרותי) חוש עיתוי אף פעם לא היה לך.

רותי:  חוש עיתוי לא, אבל אני לפחות נותנת לזמן לעבור.

(ללילי) הרגע המאושר ביותר בחיי היה, כשהתעוררנו יחד, בבקר, במלון.

(אביתר נכנס)

אביתר: (לצוקרמן)  הוא מחכה  למיכאל.

צוקרמן: גלפרין מחפש אותו.

אביתר: משהו בוער אצלו…

צוקרמן: ראיתי.

אביתר: הוא כבר רצה לקום ובעצמו לחפש אותו.

רותי: אני נגשת אליו.

(יוצאת. שהייה)

צוקרמן: (לאביתר) התמונה שאנחנו רצים ושרים “חיל פרשים אנו”…   לא עוזבת  אותי… עכשיו הוא  שוכב שם כמו פרש שנפל מהסוס.

כשלמדתי רפואה, לא לקחתי בחשבון  את חוסר האונים…

(אביתר ניגש אליו, מניח יד על כתפו)

אביתר: כשנסענו לכאן הוא אמר לי : משה מציל אותי.

צוקרמן:  אני מציל אותו? הוא יודע שהוא לא יצא מזה.

אביתר: הוא יודע שהוא לא יצא מזה. אבל בלעדיך כנראה, זה היה הרבה יותר גרוע.

(שהייה)

לילי: בא לכם לטייל קצת?

צוקרמן: לא הייתי רוצה להתרחק מכוכבא עכשיו.

לילי: רותי איתו. כמה דקות. סבוב קצר.

אביתר: לכו אתם.

(גלפרין נכנס)

גלפרין: לא מצאתי.

אביתר: איפה חיפשת?

גלפרין: בכל החלק הדרומי.

0אביתר: אני אחפש בצד הזה. (מצביע לכיוון הנגדי)

לילי: (לצוקרמן) בוא.

צוקרמן: אנחנו עוד רגע חוזרים. אחרי שהוא יראה את מיכאל  נקח אותו לבית חולים.

(לילי וצוקרמן יוצאים. גלפרין נשאר לעמוד)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30