Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 21 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

מערכה שלישית 

תמונה 1

(גלפרין, בן חמישים, מתפרץ פנימה)

גלפרין: (מתנשם) אחת שתיים שלוש אביתר.

אביתר: (נכנס, מתנשם) אוח!

גלפרין: (מתנשם) אוח אוח…אתה לא זז! (מביט סביב) לא דפקת אף אחד?

אביתר: כל פעם מישהו מציל.

גלפרין: (בתנועת ביטול) אוי… אני הייתי גומר את זה הרבה יותר מהר.

אביתר: אתה רוצה לעמוד?

גלפרין: לא נעים לי ממך. (מרצין) תגיד לי רגע ברצינות, אתה עושה בדיקות תקופתיות?

אביתר: לא עושה שום בדיקות ולא רוצה לדעת כלום.

גלפרין: שרה עושה לי את המוות. כל חצי שנה בדיקות דם ושתן, פעם בשנה הפרוסטטה.

אביתר : לא פלא שאתה רץ כל כך מהר.

(גלפרין מחבק את צוארו, אביתר מרים אותו)

אח… הגב של עושה לי צרות.

צוקרמן: (נכנס בריצה, תוך שהוא מצמיד את הטלפון לאזנו) תתפור ותשלח אותו להתאוששות.  אחת שתיים שלוש, אביתר.

גלפרין: (לאביתר) עוד אחד.

צוקרמן: (לטלפון) רק שנייה. (לגלפרין) מה?

גלפרין: (לצוקרמן) הבן אדם הזה לא מצליח לדפוק נמלה.

צוקרמן: (טופח על שכמו של אביתר) אתה רוצה שאני יעמוד?

אביתר: שום דבר. עכשיו אני מתחיל.

צוקרמן: (מסמן לאביתר ימינה, אחר כך לטלפון) טוב, רק תזהר שאתה חותך שם ליד הטחול.

חדג’י: (נכנס משמאל) אחת שתיים שלוש, אביתר.

(השלושה צוחקים)

חדג’י: פעם הראשונה שהצלחתי לדפוק מישהו בחמישים שנה.

צוקרמן: (לטלפון) תשאיר אותי בתמונה. (מנתק)

אביתר: (מבחין בתזוזה) מי זה שם?

(מתקדם לראות. נכנסת רותי, בת עשר, כמו שנכנסה במערכה 1 תמונה 2. צוקרמן מביט בה)

אחת שתיים שלוש לילי.

(גלפרין מוחא כפיים, רותי יוצאת)

גלפרין: התחיל לעבוד.

(לילי נכנסת)

גלפרין: (פונה לצאת) טוב. אני מקווה שילך יותר טוב. בכל מקרה בבקר אני מוכרח להיות בעבודה.

צוקרמן: (בדרך החוצה, לאביתר) גם אני מוגבל בזמן.   יש לי תורנות בסוף השבוע.

(גלפרין וצוקרמן יוצאים. רותי בת עשר נכנסת,  מגיעה לעץ, מניחה עליו את ידה, מביטה באביתר ויוצאת.                                        אביתר מביט בלילי וחדג’י ויוצא)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30