Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 20 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 11 

(לילי נכנסת)

לילי: ידעתי שאתה כאן…

שתית הרבה יין?

כוכבא: כן.

לילי: היית כל כך מתוק.

(שהייה)

איך היה לך אומץ?

כוכבא: היא אמרה משהו, עדיה?

לילי: בכלל לא ראיתי אותה. ראיתי שאתם יוצאים ויצאתי אחריכם. אבל היה כל כך צפוף…

לילי:  אבי…  היית כל כך יפה… אף פעם לא ראיתי מישהו…ככה …  אומר.

(היא מתקרבת אליו)

אני לא מצליחה להגיד כלום. פקק. הכל בפנים. אם הייתי יכולה להגיד חצי… איך היה לך אומץ?

כוכבא: זה בגלל היין.

(מתקרבת עוד)

לילי: אתה אוהב אותה?

(שהייה. היא מתקרבת אליו עוד, מקרבת את פיה אל פיו, היא מנשקת אותו. מאחור חוזר צוקרמן. הוא מביט בשניים ויוצא לכיוון המסיבה. חדג’י יוצא מבין השיחים מביט בהם)

לילי:    (כמעט בהפתעה)   השפתיים שלך טעימות.

(כוכבא פורץ בבכי)

מה קרה?

(בוכה)

אבי.

(היא מתרחקת ממנו, הוא ממשיך לבכות)

אבי…

(היא פונה לאחור רואה את חדג’י)

חושך

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30