Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 19 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 10 

(חדג’י יוצא ממחבואו, מנסה לצאת, שומע קולות, מבחין שמישהו מתקרב, שב ומתחבא. מיכאל נושא את כוכבא פנימה.  כוכבא שתוי. הוא מקיא.  בגדיו מלוכלכים בקיא. הוא מתמוטט  על האדמה)

כוכבא: אני כל כך מתבייש…

מיכאל: שב, שב כאן.

כוכבא: איך אני אחזור הביתה, אבא שלי יהרוג אותי.

(מריח את חולצתו)

אני מסריח…

מיכאל: לא נורא…

כוכבא:  מה עשיתי… מה עשיתי… היא לא תסתכל עלי יותר… מיכאל…

מיכאל: תשמע, צריך איכשהו לנקות אותך.

כוכבא: (סוקר את עצמו) הקאתי, מה?

מיכאל:  חכה רגע, אני אחפש איזה כלי למלא אותו במים…

כוכבא: איך תמצא פה מים?

מיכאל: יש צינור על יד הגדר, אתה לא זוכר? חכה רגע.

(הוא יוצא. כוכבא מביט אחריו)

כוכבא: (שר) YESTERDAY… … (בוכה)  אייייייייייי, מה עשיתי… מה עשיתי…  מה עשיתי…

(מיכאל נכנס, נושא קערית מלאה מים)

מיכאל: מצאתי…

(הוא עוזר לכוכבא לקום)

כוכבא: (צוחק) נגשתי אליה ואמרתי: עדיה!

כוכבא: היא יותר כל החיים שלה לא תדבר איתי… מיכאל?!

מיכאל: (מרים אותו) היא תדבר איתך. ואם היא לא תדבר  שתלך לעזאזל.

כוכבא: שתלך לעזאזל.

(מיכאל מרים מן האדמה את חולצתו הקרועה של גלפרין וטובל אותה במים)

כוכבא: אבל איך אני אחזור הביתה, אבא שלי יהרוג אותי.

מיכאל: אני אבוא אתך, נגיד לו שכולם שתו והשתכרו. אבל קודם ננקה אותך.

חכה אני אוריד לך את החולצה.

(הוא מסיר את חולצתו של כוכבא)

כוכבא: מכנסיים חדשים, נעליים… הכל התלכלך.

(מיכאל מציץ מתחת לגופיה של כוכבא, ומגלה שגם בטנו מלוכלכת מקיא, הוא מסיר גם את הגופיה)

מיכאל:  מה אכלת שם כל כך הרבה?!

כוכבא: מה מה אכלתי?! אסור לשתות בלי לאכול. אחרת יש בחילה.

(כוכבא נופל)

מיכאל: באמת עזר לך הרבה.

(צוחקים. מיכאל מנקה את כוכבא בחולצתו הספוגה במים. כוכבא נרגע לאט, נשען על מיכאל)

כוכבא: אייי, המים קרים….

מיכאל: זה יעיר אותך קצת.

כוכבא: כן…. צמרמורת…

כוכבא: מיכאל… (שהייה) קצת שמחת?

מיכאל: על מה?

כוכבא: שהקאתי…

(שהייה)

על עדיה…?

מיכאל…!

מיכאל: קצת.

(מיכאל עוזר לכוכבא לקום. כוכבא מקרב את מצחו למצח מיכאל)

כוכבא: אתה כועס עלי?

מיכאל: לא.

כוכבא: תודה.

(כוכבא מחבק אותו)

מיכאל… מיכאל שלי…

(הם מתחבקים. מיכאל מתנתק מן החיבוק, מסיר את חולצתו ומלביש אותו על מיכאל. כוכבא מניח את ידו על כתפו של מיכאל, פניהם מתקרבות. הם מתנשקים. מיכאל מתנתק, מתרחק מכוכבא יוצא)

כוכבא:  (אחריו) מיכאל, חכה רגע!

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30