Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 18 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 9 

(נכנס שרה)

שרה: הנה אתה.

(גלפרין אביתר מביטים זה בזה ומתחילים לצחוק)

מה קרה?

(הם ממשיכים לצחוק)

שרה: הייתם בהופעה?

כוכבא הקיא על עדיה נוימן מי”א שתיים. הוא ירד אליה מהבמה ורצה להגיד לה משהו.. והקיא עליה.

(הצחוק נרגע, גלפרין מתמלא אי שקט, הוא מנסה לחבק את שרה, היא הודפת אותו)

שרה:  ישראל…

צוקרמן: (מבחוץ) חדג’י!

(צוקרמן נכנס)

צוקרמן: הייתם בהופעה.  איזה מסכן כוכבא.  מישהו ראה את חדג’י. איך הוא נעלם לי?

(גלפרין מתקרב לנשק ת שרה, היא הודפת אותו)

שרה: ישראל, די!

צוקרמן:  (קורא) חדג’י!

גלפרין: (קורע מעל עצמו את חולצתו) די די די די…!

(גלפרין תופס את שרה, מרים אותה על כתפיו)

שרה: ישראל די! ישראל!

(גלפרין נושא אותה החוצה תוך איזו נהמה פראית)

צוקרמן: (לאביתר) איזה כיף לו.

אני צריך את חדג’י.

(יוצא) 

(רותי חוזרת)

רותי: (מביטה סביב) רד על הברכיים.

אביתר: רותי…

רותי:  רד. אחרי זה אם תרצה, נחזור למסיבה.

(אביתר יורד על ברכיו. היא מסירה את תחתוניה מתחת לחצאיתה,  אחר כך מרימה את שמלתה אל מול פניו. הוא מביט בה נדהם, מתיישב על האדמה)

אביתר:  את כל הזמן מושכת אותי למקומות שאני לא מבין… את רוצה לעשות ממני משהו שאני לא. את לא שואלת אותי מה אני רוצה, את לא שואלת אותי מה אני חושב. מה זאת אומרת שאת אוהבת אותי?  את בכלל לא מכירה אותי.

רותי: זה לא נכון.

אביתר: החלומות שלך זה לא אני. זה בכלל לא אני. על מה את מדברת איתי בכלל?… הלוואי שלא הייתי צריך ללכת לצבא. אני רוצה ללמוד פילוסופיה, מעניינים אותי דברים, אני חושב… הראש שלי מתפוצץ מרוב מחשבות. את לא יודעת עלי כלום.

(היא נגשת אליו, כורעת לידו, מנסה לחבק אותו, הוא הודף אותה, קם ויוצא)

רותי:  (אחריו) אביתר!…

(יוצאת)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30