Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 17 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 8 

אביתר: (מבחוץ) רותי!

(חדג’י מסתתר. רותי נכנסת, אחריה אביתר)

אביתר: צריך לחזור למסיבה. בעוד רגע מתחילה ההופעה.

רותי: בוא נתפשט.

אביתר: השתגעת?

(רותי מסירה את חולצתה ונשארת בחזייה)

רותי: חם לי.

אביתר:  מסתובבים פה אנשים.

רותי: אין כאן אף אחד.

(נכנס גלפרין מסיכה על פניו. רותי ממהרת להסתיר את חזה)

אביתר: מי זה?

(גלפרין יוצא)

רותי: מה נבהלת?  אביתר!

(היא עטה עליו ומנשקת אותו על פיו)

אני אוהבת אותך!

אביתר: שתית יין?

רותי: אם תנשק אותי הרבה תהיה שיכור!

(מנשקת אותו, מתרחקת, בצחוק)

נערה מתדפקת על דלתו של נער, הנער אינו פותח…

אביתר: כולם שם במסיבה, בואי נחזור.

רותי: עוד קצת.

(שוב היא מנשקת אותו. גלפרין נכנס, הם מתנתקים)

אביתר: זה אתה?!

גלפרין:  שתיתם קצת?

אביתר. מעט… רותי שתתה,  אני לא אוהב את זה.

גלפרין: אני שתיתי.  יש לי פצצת אטום בגוף. ראית את שרה?

אביתר: לא.

(גלפרין יוצא)

רותי: (בחיוך) אולי נהרוג אותו…

את זה הייתי רוצה לראות פעם, איך אתה הורג מישהו.

לא מפחיד אותך הצבא?
אביתר: את מפחידה יותר.

 

רותי: (צוחקת) אני? לא מפחיד אותך להרוג?

(שהייה)

אם ישראל היה מרביץ לי, היית מגן עלי?

אביתר: רותי, את שיכורה לגמרי.

רותי:  אם ישראל היה שוכב איתי, היית הורג אותו?

הייתי רוצה לראות אותך הורג.

(גלפרין חוזר. שהייה. רותי מביטה בו בהתרסה)

גלפרין: יש לי הרגשה שמה שאני לא אעשה עד הצבא, אני לא אעשה.

אביתר: מה אתה רוצה לעשות?

(שהייה)

גלפרין: זאת השנה האחרונה שלנו.

אביתר: מתי אתה מתגייס?

גלפרין: בנובמבר. אתה?

אביתר: יומיים אחרי הבגרות בהסטוריה.

(לילי נכנסת, כמו בורחת, מביטה בשלושתם ויוצאת לכיוון המסיבה)

(שהייה קצרה)

גלפרין: אתה חושב שמישהו מאיתנו ימות?

אביתר: בצבא?

גלפרין: ברור שמישהו ימות. כל יום נהרגים לפחות איזה שלושה בתעלה.

(צוקרמן נכנס)

צוקרמן: היא לא כאן. ראיתם את לילי?

אביתר: כרגע עברה.

(צוקרמן יוצא. רותי מרימה את חולצתה ויוצאת לאט, מביטה חליפות בגלפרין ובאביתר)

גלפרין: אתה חושב עלי לפעמים?

אביתר: באיזה מובן?

גלפרין: אני חושב עליך הרבה.

אביתר: באיזה מובן? איך חושב?

גלפרין: אני חושב עליך ועל רותי.

אביתר: מה?

גלפרין: אני מדמיין לעצמי איך אתם שוכבים.

אני מדמיין לעצמי איך אתה מפשיט אותה, אני מדמיין את השדיים שלה, את הרגליים שלה…  לפעמים אני מדמיין את עצמי עושה לה את זה. בכוח.

זה נראה לך מופרע?

אביתר: אני אף פעם לא שכבתי עם בחורה.

(שהייה)

גלפרין: (בהקלה) לא שכבת עם רותי?

(שהייה)

אביתר: לא.

גלפרין: היא לא רצתה?

אביתר: אני לא רציתי.

גלפרין: לא רצית?

אביתר: אני חושב שזה מפחיד אותי. (שהייה) אתה שכבת עם שרה?

(שהייה)

גלפרין: לא.

גם לך יש דמיונות?

אביתר: לא כאלה.

גלפרין: איזה?

אביתר:  קשה לי קצת לדבר על זה.  אין לי מחשבות כאלה.

גלפרין: על מה אתה חושב?

אביתר: אני רוצה לעבור טוב את הבגרות.

(שהייה קצרה)

גלפרין: אני רוצה לשכב עם שרה.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30