Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 13 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 4 

(מיכאל נכנס, נושא שולחן קטן שעליו שמיכה. על השולחן כלי ריק וקנקן מים. הוא מוזג מקנקן המים לכלי הריק ואחר כך הופך את הכלי. המים אינם נשפכים. נכנס כוכבא, נושא שולחן קטן נוסף)

כוכבא: מחיאות כפיים.

(חדג’י וצוקרמן מוחאים כפיים)

מיכאל: תודה רבה תודה רבה תודה רבה.

חדג’י:  (מנסה להציץ לכלי הריק) איך אתה עושה את זה?

מיכאל: (מסתיר את הכלי) לא להציץ.

כוכבא: (לחדג’י ולצוקרמן) תנו לנו לעשות עוד חזרה.

חדג’י: (לצוקרמן) בוא.

(חדג’י וצוקרמן יוצאים. מיכאל מסיר את השמיכה מהשולחן שאותו הביא ופורש אותה)

כוכבא: (בזמן שנשכב) אולי אני אגיד לה מהבמה?

מיכאל: מה תגיד מה למי?

כוכבא: אני אודיע: אני מאוהב… אני מודיע בזה שאני מאוהב בעדיה נוימן מי”א שתיים (שותה מבקבוק היין שבידו)

מיכאל: אני הולך להרוג אותה את עדיה נוימן.

כוכבא: כשאני רואה אותך אני שומע מלאכים שרים, כשאת  מביטה בי  השמיים נפתחים, אני רועד, הלב שלי דופק, הדם שלי הופך ליין, אני פתאום יפה…

(שרה נכנסת מכיוון המסיבה)

שרה:  אתם כאן? אני רוצה שתהיו מוכנים. תכינו את כל הדברים מאחורי הקלעים כדי שלא תהיה הפסקה בין הקטעים.

כוכבא: חזרה אחרונה.

שרה: לפניכם המקהלה, ואחריכם אני רוקדת. אז אל תשכחו לפנות את הבמה לגמרי.

מיכאל וכוכבא: טוב.

(שרה יוצאת)

מיכאל: שכב. מהר.

(כוכבא נשכב ומיכאל מכסה אותו)

מיכאל: הוקוס פוקוס פיליבילי בוקוס…

כוכבא: (שר במנגינה של “מישל”) עדיה עדיה עדיה…

מיכאל: תעשה לי טובה, תתרכז.

כוכבא: אני אדבר אליה מהבמה.

מיכאל: עלה!

כוכבא: (יורד) אני אגיד לה.

מיכאל: רד!

(כוכבא מרחף)

עלה!

(כוכבא מתיישב)

… אני אגיד לה לפני כולם: עדיה, אני מת על הרגליים שלך, אני מת על החזה שלך, על העיניים שלך.  אני רוצה לבוא אלייך אחרי צהרים, להיכנס לחדר שלך, לראות את המיטה שלך, לראות איפה את מכינה שעורים, לראות אותך מתפשטת, לראות אותך  ישנה, אני אוהב אותך, עדיה, תהיי חברה שלי.

מיכאל: (צוחק) כוכבא, אתה שיכור.

כוכבא: אני?…נכון.

(שניהם צוחקים)

מיכאל:  אנחנו הולכים לעשות מעצמנו צחוק.

(הם אוספים את חפציהם ופונים לצאת. אביתר בן חמישים נכנס בריצה)

אביתר: אחת שתיים שלוש חדג’י!

מיכאל: בוא!

כוכבא: אל תשכח להגיד מחיאות כפיים.

(יוצאים)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30