Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
חיל פרשים אנו – Page 11 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 2 

(נכנס כוכבא, בידו בקבוק יין, ממנו הוא לוגם מידי פעם)

כוכבא: מיכאל, למה יצאת?

מיכאל: למה אתה לא במסיבה?

כוכבא: ראיתי שיצאת.

מיכאל: המוסיקה עושה לי חור בראש.

כוכבא: ההופעה מתחילה בעשר וחצי. אנחנו שניים.

(שהייה קצרה)

כוכבא: דיברתי איתה.

מיכאל: ראיתי.

כוכבא: לא אמרתי לה, אבל היא אמרה שאני חמוד. לא לי. לצוקרמן. הוא אמר לי.

להגיד לה?  להציע לה חברות?

(שהייה)

אולי נעשה עוד חזרה?

מיכאל: קבענו שנעשה עוד חזרה.

כוכבא: לא קבענו.

מיכאל: אתמול אחרי הלימודים לא קבענו שנפגש על יד הספריה ואתה תביא את השמיכה?

כוכבא: (נזכר) נכון. מיכאל,  סליחה, ברח לי מהראש. בוא נעשה חזרה עכשיו. באמת קבענו?

מיכאל: אתה רוצה להתעסק עם עדיה אז אל תקבע איתי דברים.

(נכנסים גלפרין ושרה, הם אינם מבחינים במיכאל וכובא שמסתתרים)

שרה:    יש לי עוד המון סדורים לפני ההופעה.

גלפרין: נשיקה וזהו.

(הם מתנשקים)

שרה:  מה יש לך היום?

גלפרין: מה?

שרה: כלום.

(הוא מלטף את חזה)

גלפרין: אין לך חזיה?

שרה: לא נוח לי לרקוד עם חזיה.

(הם מתנשקים, הוא מנסה להכניס את ידו מתחת לחולצתה, היא מתנגדת)

שרה: לא. אתה בן אדם זאב.

גלפרין: ואת ילדה צפור.

גלפרין: אני חד קרן.

שרה:  אני רצה לארגן את הדברים שלי. תבקר אותי מאוחרי הקלעים.

(פונה לצאת. הוא אוחז בה, מניף אותה על כתפיו ויוצא איתה.

כוכבא ומיכאל יוצאים מחבואם, מחייכים זה לזה)

כוכבא: בוא נעשה חזרה.

מיכאל:  איפה? כולם כבר שם.

כוכבא: נביא את הדברים לכאן.

(שהייה קצרה)

בוא.

(הם יוצאים. מבחוץ נשמעים קולות הפגישה עם חדג’י וצוקרמן)

צוקרמן: (מבחוץ) ערב טוב

חדג’י: (מבחוץ) אהלן.

כוכבא:  אנחנו מופיעים בעשר וחצי.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30