Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
השינה והאש – Page 9 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 8

 

(נכנס סמל)

סמל: ערב טוב.

אבשלום: ערב טוב.

סמל: אתה  רם?

אבשלום: לא, שמי אבשלום.

סמל: אתה צלצלת למשטרה?

אלה: אני בקשתי לצלצל. הבן אדם הזה נכנס אלי הביתה בלי רשות ולא רוצה לצאת.

סמל: מי גר כאן?

אלה: אני.

סמל: מה אתה עושה כאן?

אבשלום: אני אוהב אותה.

סמל: כן….

אבשלום: זהו.

סמל: בוא איתי החוצה.

אבשלום: אפשר לדבר כאן, אני לא מתבייש.

סמל: בוא, בוא החוצה.

אבשלום: אני לא יכול לצאת.

סמל: למה?

אבשלום: אני פוחד שהיא לא תתן לי להכנס.

סמל: (לופת את זרועו) בוא החוצה.

אבשלום: (משחרר את ידו) בלי כוח, אני מבקש ממך.

סמל: אז צא החוצה.

אבשלום: הסברתי לך שאני לא יכול לצאת.

סמל: (אוחז בו בכוח) צא החוצה.

אבשלום: (משתחרר)לא.

(השוטר מנסה להשתלט על אבשלום אבל אינו מצליח. מוציא  מכשיר קשר)

סמל: אחד לשתיים, עבור.

קול במכשיר: שומע, עבור.

סמל:  יש לי בעיה כאן, בוא עלה, עבור.

קול במכשיר: עולה. סוף.

סמל: אם תצא בשקט, אני ארשום את הפרטים שלך ותלך הביתה. ככה תבלה את הלילה במעצר.

אבשלום: את רואה, בגלל העקשנות שלך, יעצרו אותי.

סמל: אפשר לקבל משהו לשתות.

אלה: חם או קר?

סמל: קר קר.

(אלה יוצאת. הוא מביט באבשלום, שורק משהו. החוצה לאלה)

יש לכם כאן גיטרה.

אלה: בפינה.

סמל: (לוקח את הגיטרה ושר)

בכלל שכחתי כבר את שדות הקרב

של אוסטרליץ, של ווטרלו,

את אברי המין של העקרב,

את האתיקה של אריסטו.

 

אבל בחיים

אני לא אשכח

את הראשונה

שעשתה לי ביד

את זאת המסתורית

אשר אמרה לי: בוא

לבי לבי, נזכור תמיד

לנצח לא נבגוד, לא.

היא היתה קצת צנועה או

היתה קצת סתמית,

היא היתה קצת בתולה,

והיתה קצת זנונית,

אני לא שוכח

אני לא אשכח,

את הראשונה ש-

עשתה לי ביד.

 

(לאבשלום שמוחא כפיים)  אני קצת צרוד.מה קורה לשוטר? למה הוא לא עולה?!

(יוצא)

אלה: (נכנסת עם כוס משקה) יש רק מים קרים… (מבחינה שהסמל איננו)

אבשלום: הוא הלך לקרוא לשוטר. אני אשמח לקבל את המים.

אלה: קח!

(היא מתיזה את המים על פניו)

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38