Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
השינה והאש – Page 32 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 31

 

(נכנסים הסמל והשוטרת)

הסמל: ערב טוב.

השוטרת: ערב טוב לכולם.

הסמל: גברת מלכה, תעלומת התוכי מורהולד פוענחה.

מלכה: מי הרוצח?

טריסטאן: תגידי לי, מתי תפסיקי להתעסק עם התוכי המטומטם שלך. (לשוטרים) תעצרו את הנבלה הקטנה הזאת. הוא אנס את הבת שלי.

אמיר: זה שקר! לא נגעתי בה!

הסמל: דינהל’ה, תחקרי את הילדה בחדר השני.

(השוטרת נגשת למיכל, ושתיהן יוצאות)

(שהייה)

מלכה: מי הרוצח?

הסמל: גברת מלכה, אני נאלץ להציג לך שאלה קשה. האם ידעת שבעלך בוגד בך?

טריסטאן: מה זה כל ה….

הסמל: סלח לי רגע, כן.

(טריסטן משתתק)

הסמל: גברת מלכה?

מלכה: כן, ידעתי.

הסמל: האם ידעת שבעלך טריסטאן וחברתך איזולדה, היו נוהגים לקיים יחסי מין על הגג, בימי שלישי וחמישי בבקר, בזמן שאת היית עסוקה בחוג הברידג’?

מלכה: ידעתי.

הסמל: ואני מניח שאת יודעת שהאנחה שמורהולד שמע, היא האנחה של הגברת איזולדה, בזמן המשגל.

(שהייה. לטריסטאן)

שמעת את האנחה של התוכי? שמעת אותה כמו הד לאנחה של הגברת איזולדה בזמן שהתגלגלתם על הגג? (חוזר על האנחה) אה, אה, אה.

טריסטאן: אני לא מלקתי לתוכי המתועב הזה את הראש, אם לזה אתה רומז.

סמל: לא?

טריסטאן: לא.

(השוטרת נכנסת)

מה היא אמרה?

השוטרת: (לאמיר) אז מה, אנחנו אוהבים ילדות קטנות?

הסמל: דינלהל’ה, תכניסי את הגברת איזולדה.

טריסטאן: תגיד לי, למה אתה מתעסק עם התוכי המטומטם הזה. השתגעתם כולכם, או מה?! התוכי הזה לא מעניין אותי. אני רוצה שתעצרו את האנס הזה, שוטרים מטומטמים!

השוטרת: אה, תשמור על הפה שלך.

הסמל: דינל’ה , חבל על העצבים.

השוטרת: (לטריסטאן) תזהר ממני.

הסמל: דינל’ה.

השוטרת: (לטריסטאן) אני אפוצץ אותך.

הסמל: נו, מה יהיה?

השוטרת: (לסמל) סליחה.

הסמל: גברת איזולדה.

(השוטרת יוצאת)

אמיר: (לאלה) בואי נלך הביתה.

טריסטאן: אתה לא זז מכאן.

(איזולדה נכנסת, אחריה השוטרת)

השוטרת: אל תפחדי מותק,  את עזרת לנו מאד.

איזולדה: (לטריסטאן) ספרתי להם הכל. הם ידעו. אני רק אמרתי כן.

טריסטאן: מה ספרת להם?  מה כן? אני הרגתי את התוכי?

איזולדה: את זה לא אמרתי.

טריסטאן: (לסמל) אז אולי תגלה לנו סוף סוף מי הרג את התוכי ונעבור לדברים החשובים יותר.

(דפיקה בדלת)

השוטרת: כן.

מיכאל: (נכנס)מיכל בבית? אני צריך את מיכל.

מלכה: בחדר שלה. אבל לא עכשיו.

(מיכאל יוצא לחדר של מיכל. מלכה מנסה לעצור אותו)

טריסטאן: עזבי אותו. תני להם לחיות. מה את חונקת את כל העולם. (לסמל) מי הרג את התוכי?!

הסמל:  הרוצח נמצא בבית הזה. את פתרון התעלומה, אני זוקף לזכותה של השוטרת דינה, שנעזרה באחות איזולדה. האינטואיציה הנשית, הובילה אותנו לפתרון.

איזולדה: (למלכה) אל הארמון, עם ערב,  מגיע רץ. בידו מכתב חתום, הוא עצמו לא יודע מה במכתב. המלכה מסירה את החותם, מביטה בכתוב, היא מחוירה, מוצפת זיעה, עיניה מתמלאות דם, היא מצווה לערוף את ראשו של השליח.

מלכה: מה את מקשקשת, קרפדה מיוחמת?!

איזולדה: (נאנחת) אה אה אה.

(נחכה לופתת את גרונה מנסה לחנוק אותה, השוטרים מפרידים ביניהם)

מיכאל: (נכנס, מבוהל) קרה משהו למיכל.

(מלכה, טריסטאן והשוטרים ממהרים החוצה)

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38