Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
השינה והאש – Page 30 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 29

 

 

(דירתם של מלכה וטריסטאן. מיכל רועדת, ההורים עומדים מולה)

מלכה: מה קרה?!

טריסטאן: מיכל, מה קרה?

מיכל: הוא נישק אותי… הוא קרע לי את החולצה…

מלכה: מי?! מי נישק אותך?! מי קרע לך את החולצה?!

מיכל: אמיר.

טריסטאן: מה קרה? תספרי לי.

מיכל: עליתי למעלה, לבקש את הצ’ק לשכר הדירה. הוא פתח לי. שאלתי עם אלה בבית והוא אמר לי שלא ואמר לי להכנס וסגר את הדלת. הוא שאל אותי אם אני רוצה לשתות משהו ואמרתי לו שלא ושאני צריכה ללכת, כי יש לי עוד שעורים לעשות ואז הוא אמר לי שאני מושכת אותו, הוא אמר לי שאני סקסית, הוא אמר לי שאני מושכת אותו יותר מאמא… שאני יפה… הוא שאל אותי אם כבר… אם כבר עשיתי את זה, ואמרתי לו מה פתאום… ואז הוא נישק אותי וניסיתי לברוח אפילו בלי לקחת את הצ’ק שהוא הוציא  קודם מהכיס ואחרי זה החזיר אותו, אבל הוא החזיק אותי חזק, והוא קרע לי את החולצה והכניס את היד שלו לתוך החזייה שלי ואמר שהשדיים שלי משגעים אותו… ואחר כך שוב הוא ניסה לנשק אותי ואז הצלחתי לצאת לו מהידיים ופתחתי את הדלת וברחתי…

(היא בוכה. טריסטן יוצא במהירות)

מלכה: למה עלית אליו עם הבגדים האלה?! מה רצית ממנו?!

(מיכל בוכה)

בואי הנה, שבי כאן, תרגעי, לא קרה כלום.

(מיכל לא זזה. מלכה נגשת אליה, אוחזת בידה ולוקחת אותה לספה)

זה מה שקורה עם המשחקים האלה שלך, ילדה בת ארבע עשרה שכל מה שיש לה בראש נמצא בין הרגליים.

(נכנסים טריסאטן ואמיר)

אמיר: (מביט במיכל, במלכה, בטריסאן) מה קרה?

טריסטאן: מה עשית לבת שלי?

אמיר: לא עשיתי לבת שלך שום דבר.

טריסטאן: אל תשקר. אם אתה לא רוצה שאני אשבור לך את כל העצמות כאן על המקום ואחרי זה אסחוב אותך למשטרה, תגיד לי מה עשית לה.

אמיר: מה אתה רוצה ממני, לא עשיתי לה שום דבר. (למיכל) מה ספרת להם?

(שהייה) מה ספרת להם?! (שהייה) מיכל! מה ספרת להם?!

מלכה: תגידי לו מה שספרת לנו. ולך אני אומרת: אני לא רוצה אותכם כאן. לא רוצה את הכסף שלכם, לא רוצה את הפרצופים שלכם. החוצה מכאן.

אמיר: מה אתם רוצים ממני?! מה עשיתי?! לא עשיתי כלום. היא נכנסה הביתה, בקשה לשתות, אחרי זה היא אמרה שהיא אוהבת אותי. אמרתי לה שהיא ילדה קטנה ושתלך הביתה. רציתי לתת לה את הצ’ק אבל היא התחילה לבכות וברחה החוצה. זה הכל. זה כל מה שהיה.

מלכה: (למיכל) זה נכון? (שהייה) תעני לי! זה נכון?

מיכל: לא.

מלכה: את בטוחה?

טריסטאן: עזבי אותה, את לא רואה באיזה מצב היא? מה את מתנפלת עליה?!

(לאמיר) מי קרע לה את החולצה, תגיד לי?! מי קרע לה את החולצה?! מה אתה מספר פה מעשיות? איך אתה נוגע בילדה קטנה? מנשק אותה? מה היא, הזונה שלך? ילדה בת ארבע עשרה!

אמיר: תשמע, אני לא נגעתי בה. הבת שלכם מופרעת אם היא ממציאה ספור כזה.

מלכה: (נגשת למיכל, ומפנה אליה את פניה) תסתכלי לי עכשיו בעיניים ותגידי לי את האמת: את המצאת את הספור הזה, כן או לא?!

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38