Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
השינה והאש – Page 28 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 27

 

 

(הסטודיו של ענת)

מיכאל: (נכנס) שלום.

(שהייה קצרה)

באתי רק להגיד שלום.

ענת: לא באת להגיד שלום. באת לסלק את הקונדום שהשארת בחדר האחורי.

מיכאל: איזה קונדום?

ענת: בכל אופן זרקתי אותו, אתה יכול להיות שקט. חוץ מזה היית יכול לבקש ממני את המפתח, לא היית צריך לסחוב אותו. עם מי היית כאן?

מיכאל: עם מיכל.

ענת: עם מיכל?! ו…?

מיכאל: כלום.  נכנסתם באמצע.

ענת: חבל. אתה יכול להביא אותה לכאן, לא אכפת לי, רק תתאם.

(מיכאל מחבק אותה)

מיכאל: למה אין לך חבר?

ענת: (בחיוך) אני לא נותנת את המפתח לאף אחד.

מיכאל: (בצחוק) אני סחבתי לך את המפתח.

ענת: אבל אתה אח שלי.

מיכאל: את יודעת שהייתי מציץ לך לאמבטיה?

(שהייה)

ענת: האשה שהיתה כאן קודם שכחה  את המעטפה הזאת. קפוץ אליה ותחזיר לה.  היא גרה בקומה שנייה (נותנת לו את המעטפה)

מיכאל: (פונה ללכת, עוצר) ענת… מה בנות אוהבות שעושים להן.

ענת: הן אוהבות שאוהבים אותן.

מיכאל:  אבל איך?

ענת: מה מיכל אוהבת?

מיכאל: אני לא יודע… לפעמים אני חושב שאם היה מישהו אחר במקומי, לא היה כל כך אכפת לה.

ענת: אם ככה  תזהר.

מיכאל: אבל מה בנות אוהבות?

ענת: מה אתה אוהב?

מיכאל: אני רוצה לדעת מה בנות אוהבות,  שאם אני אתן להן, הן יאהבו אותי לנצח.

ענת: זה מה שבנות אוהבות, שתאהב אותן לנצח.

מיכאל: אבל איך?

ענת: אתה אוהב את ענת?

מיכאל: כן.

ענת: לנצח?

מיכאל: אני חושב… שכן.

ענת: למה נדמה לי שיש מרחק בין האני חושב לבין הכן?

מיכאל: לא, אני רק…

ענת: ולמה נדמה לי שאמרת כן, כמו מישהו שקופץ מעל תהום?

מיכאל: אני פוחד רק כשאני לא איתה.

ענת: אתה צודק. תהיה איתה.

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38