Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
השינה והאש – Page 19 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 18

 

 

(דירתם של מלכה וטריסאן. מלכה בבגדי אבל. לידה איזולדה, מולה הסמל)

הסמל: לצערי עדיין לא.

מלכה: אתם לא מתייחסים לחקירה הזאת ברצינות.

הסמל: זה לא נכון. אני יכול להבטיח לך, שהמשטרה מתייחסת לפרשה הזאת בחומרה רבה ביותר. אלף, מפני שמדובר ברצח. ובית, מפני שאני אישית יודע מה זאת אהבה. בזמן שאנחנו מדברים, ברגע זה ממש, מבצעת השוטרת סריקות קפדניות בחצר.

מלכה: איזו שוטרת?

הסמל: השוטר שעבד איתי מאושפז לצערי.

מלכה: נפצע?

הסמל: השתגע. עצר שתי קופאיות בסופרמרקט באשמת זנות.  אחותו דינה עובדת איתי עכשיו. בחורה מצויינת.

מלכה: כמה זמן לוקח למצוא ראש של תוכי?

הסמל: (במן חיוך) הראש, גברת מלכה, הוא החלק החמקני ביותר של הגוף.

מלכה: יותר מהלב?

הסמל: הרבה יותר. הראש, אם מדברים, יכול לעבור דרך קיר בטון, הלב יתרסק עליו.

איזולדה: זה נכון.

הסמל: אני יורד לחצר לפקח על החיפושים.

(יוצא)

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38