Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
השינה והאש – Page 17 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 16

 

 

(מלכה מתפרצת פנימה, עיניה אדומות)

מלכה: מי עשה את זה?

אלה: מלכה!

מלכה: מי עשה את זה?

אלה: מי עשה מה?

מלכה: מי רצח את מורהולד?

אמיר: אמרתי לך, זה לא אנחנו.

אלה: (לאמיר) מה קרה?

אמיר: היא מצאה את מורהולד בלי ראש.

מלכה: השארתי אותו על הגג, כרגיל, שיראה צפרים וינשום אויר. זה מוכרח להיות מישהו מהבניין. מישהו שיש לו מפתח לגג, מישהו שיודע שאני משאירה שם את מורהולד כל בקר, מישהו שרצה לנקום בי… (היא פורצת  בבכי)

אלה: מלכה, זה בטוח לא מישהו מאיתנו.

אמיר: אמרתי לה.

אמיר: למה שנעשה דבר כזה?

הסמל: גברת, אני הבטחתי לך, אנחנו נמצא את האיש ששחט את התוכי שלך.

(לשוטר) לך תחפש בחצר- ראש של תוכי (למלכה) עיניים?

מלכה: כחולות.

הסמל: שיער?

מלכה: בלונד

הסמל: (לשוטר) שמעת?

השוטר: שמעתי.

הסמל: זוז.

(השוטר יוצא)

טוב, עכשיו אנחנו יכולים להתפנות ולטפל בפורץ שלכם.

(כולם מביטים סביב, מחפשים את אבשלום)

איפה הוא?

 

 

(חושך)

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38