Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
השינה והאש – Page 16 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 15

 

(נכנס הסמל גורר את השוטר)

רם: מה קרה?

הסמל: לא יודע. הוא ישן.

רם: כמו יעל.

הסמל: תני לי כוס מים, נתיז לו על הפנים.

(אלה יוצאת. לאבשלום) אתה עוד כאן.

אמיר: אני רוצה להגיש תלונה נגד הבן אדם הזה.

הסמל: עשה לי טובה, תן לי רגע להעיר את השוטר ואז נטפל בו.

אמיר: (לאבשלום) אני מזהיר אותך בפעם האחרונה, בטוב, צא מהבית שלי.

(אלה נכנסת ובידה כוס מים. אמיר לוקח את כוס המים ומתיז על אבשלום) צא אמרתי!

הסמל: חבל. (לאלה) אפשר עוד כוס?

(מבחוץ נשמעת צעקה. רם נכנס בריצה)

רם: מה זה היה?

אלה:  מי צעק?

(הסמל ואמיר ממהרים החוצה)

רם: נדמה לי שזה היה הקול של מלכה, על הגג.

(השוטר מתעורר)

השוטר: מה זה? מה קרה?

רם: התעלפת.

השוטר: לא התעלפתי.

רם: התעלפת. הסמל הביא אותך לכאן.

השוטר: לא התעלפתי. שקר.  שום התעלפתי. (לרם) אתה הסרסור שלך?

אלה: אתה רוצה לשתות משהו?

השוטר: שום לשתות. שאלתי שאלה, זה הסרסור שלך?

אלה: מה פתאום?!

השוטר: מי אתם?

אלה : אני אלה.

רם: אני רם.

השוטר: איפה הסמל?

אלה: תשתה משהו, אתה נראה לי בטראומה?

השוטר: מה זה?

אלה: לעשות לך קפה?

השוטר: איפה הסמל?

רם: תכף יחזור?

השוטר:  בטח הלך לזונה. הה?

רם ואלה: מה זה?

השוטר: מה אתם עושים כאן?

אלה: אני גרה כאן.

רם: אני  שכן.

השוטר: (לאבשלום) מה קרה? אין מה לראות. אני מבקש להתפזר.

אבשלום: אני לא מפריע.

השוטר: אתה רוצה להתוכח?

אבשלום: אני עומד בצד.

השוטר: תן לי רשיונות וביטוח.

אבשלום: אין לי.

השוטר: חכה  כאן. (לאלה) עלי על הניידת?

רם: הוא משוגע.

השוטר: מה אמרת?

רם: (על אבשלום) אמרתי שהוא משוגע.

השוטר: אתה פסיכיאטר?

רם: לא, אני עובד בבנק.

השוטר: בדקת אותו?

רם: לא?

השוטר:  ראית את השודד?

רם: איזה שודד?

השוטר: תן לי תעודת זהות.

(רם שולף ארנק ומראה לשוטר)

אבשלום: (לאלה) בואי נברח. אני גר ממול.

השוטר: מה אמרת?

אבשלום: דברתי אליה.

השוטר: אמרת נברח?

אבשלום: אמרתי.

השוטר: חכה בצד. (לאלה, מתכוון לרם) את מכירה אותו?

אלה: הוא פרץ אלי לדירה.

השוטר: (לרם) עובד בבנק מה?

רם: אני שכן. היא קראה לי.

השוטר: (סוטר לרם) אל תשקר.  פרצת לדירה.

אלה: לא הוא. התכוונתי אליו.

השוטר: (נגש אליה ולופת בזרועה) עלי לניידת, שרמוטה.

אבשלום: (נגש להפריד) מה אתה עושה?

השוטר: אל תתערב?

רם: אני רץ לקרוא לסמל! (יוצא בריצה)

אבשלום: (מנסה להפריד) מה אתה עושה?

(שלושתם נאבקים, בועטים ומכים זה את זה)

השוטר: שמעת מה שאמרתי לך?!

אלה: אתה מכאיב לי.

השוטר: עלי לניידת?

אלה: איזה ניידת ?

אבשלום: עזוב אותה.

אלה: אתה מחורפן לגמרי.

השוטר: אל תתחכמי איתי ואל תצעקי.

אלה: אל תגע בי.

(נכנסים רם, הסמל ואמיר)

הסמל: שוטר!

השוטר: (מצדיע) סמל!

הסמל: מה אתה עושה?

השוטר: הזונה לא רוצה לעלות על הניידת.

הסמל: איזה זונה ואיזה ניידת?

אמיר: (לאלה) מה הולך כאן?

השוטר: הסמל, הם תקפו אותי, אני מבקש סיוע.

אלה: (לאמיר) הוא התעורר מחורפן.

הסמל: על מה אתה מדבר? אתה השתגעת?! על מה אתה מדבר?

אמיר: ( נגש לסמל, מתכוון לאבשלום) למה אתה לא מסלק מכאן את החולה רוח הזה?!

השוטר: (מתנפל על אמיר) למי אתה קורא חולה רוח?!

הסמל: (מנסה להפריד ביניהם) עזוב אותו.

אמיר: (מתגונן) לא התכוונתי אליך.

השוטר: תשמור על הפה שלך, שמעת?!

אמיר: שלא תעיז להרים עלי יד.

השוטר: סתום את הפה, מניאק בן מניאק, אני אקרע את האמא שלך.

אמיר: שלא תרים יד.

רם: (מנסה לרסן את אמיר) אמיר חבל, אתה מסתבך, עזוב אותו.

הסמל: (תוך נסיונות להפריד) תפסיק. עזוב אותו. סתום את הפה.

השוטר: אמרתי לך לא לפתוח את הפה, ארס מסריח של זונה בת זונה.

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38