Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
השינה והאש – Page 12 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 11

 

 

רם: (נכנס בבהלה) קרה משהו ליעל.

אלה: מה קרה? (מפסיקה את המוסיקה)

רם: היא לא מתעוררת.

אלה: מה זאת אומרת?

רם: היא ישנה. והיא לא מתעוררת. אני לא מצליח להעיר אותה.

(אלה ורם יוצאים)

אמיר: (לאבשלום) צא החוצה! אתה מבין מה שאני אומר לך?! צא החוצה, אחרת יוציאו אותך מכאן מת. מה אתה חושב לך בדיוק, מה חשבת?!

מה?! מה חשבת?! מה חשבת?! מה אתה חושב?!

אלה: (חוזרת) היא לא מתעוררת.

אמיר: תקראו לרופא.

אלה: רם מצלצל.

אבשלום: גם אני ישנתי. שלושה ימים. אחרי שראיתי אותך מתקלחת.

אלה: (לאמיר) היא שוכבת במיטה, כאילו ישנה, הכל נראה בסדר, אבל היא לא מתעוררת.

אבשלום: היא תתעורר. גם אני התעוררתי.

אמיר: שפכתם עליה מים?

אלה: מים. סטירות. היא לא מתעוררת.

רם: (נכנס) הרופא בדרך. אני לא יודע מה לעשות איתה.

אבשלום: היא ראתה משהו.

רם: מה?

אבשלום: היא ראתה משהו יפה.

רם:  (לאמיר ולאלה) אני לא רוצה להשאיר אותה שם לבד. (פונה לצאת)

אלה:  תביא אותה לכאן. נשכיב אותה בחדר שינה.

(רם פונה לצאת)

אבשלום:  אתה אוהב אותה?

רם: (כמובן מאליו) כן. (יוצא)

(אמיר מנסה לגעת באלה)

אלה: (בצעקה) די!

(שהייה)

אמיר: אל תצעקי עלי.

(רם נכנס, נושא את יעל בזרועותיו)

אלה: תשכיב אותה בחדר השינה.

(רם יוצא עם יעל, אלה אחריו. אמיר נועץ מבט באבשלום)

אבשלום: (מהמהם)  בכלל שכחתי כבר את שדות הקרב

של אוסטרליץ, של ווטרלו,

את אברי המין של העקרב,

את האתיקה של אריסטו.

 

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38