Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
האבן והשושנים – טקסט המחזה – Page 7 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

 

תמונה 6

 

מפקח המשטרה: אז לא ראיתם אותה ולא שמעתם ממנה?

האבא: לא, לא ראינו ולא שמענו.

מפקח המשטרה: וכשהיא יצאה, היא יצאה לבדה?!

האבא: כן, לבדה.

מפקח המשטרה: לבדה?

האבא: כן, בפעם האחרונה שראיתי אותה היא יצאה לבדה.

מפקח המשטרה: ואם אני אגיד לך, שהשכנים ראו אותה יוצאת עם מישהו.

(שהייה)

האמא: תגיד לו, אני מבקשת ממך.

מפקח המשטרה: מה להגיד לי?

(שהייה)

האמא: בעלי הראה לילדה את ה… אתה יודע מה שלו.

(שהייה)

מפקח המשטרה: את מה?

האמא: את הזה שלו.

(שהייה)

מפקח המשטרה: את מה?

האמא: את הזה שלו.

(שהייה)

מפקח המשטרה: את מה?

האמא: את הזה שלו.

(שהייה)

האמא: את הזה שלו.

(שהייה)

מפקח המשטרה: את מה? איזה זה? מה זה זה? איזה זה? את הזה שלו!

האמא: כן.

מפקח המשטרה: מה זה?

האמא: נו, ה…

מפקח המשטרה: המה?

האמא: ה…

מפקח המשטרה: הדרכון?

האמא: לא לא. ה..

מפקח המשטרה: האקדח?

האמא: אפשר לקרוא לזה אקדח

מפקח המשטרה: הוא היה טעון?

האמא: לא אקדח.

מפקח המשטרה: רובה?

האמא: לא רובה.

מפקח המשטרה: אמ שש עשרה?

האמא: (ביאוש) לא.

האבא: תראה, אדוני המפקח, אני הראתי לבתי את אבר המין שלי (שהייה)

מפקח המשטרה: את הזין?

האבא: כן.

מפקח המשטרה: לאיזה צורך?

האבא: תראה, אנחנו רצינו שהיא תכיר את הדברים האלה ותגדל משוחררת ובלי תסביכים.

מפקח המשטרה: ובשביל זה הראיתם לה את הזין?

האבא: לאסוני.

מפקח המשטרה: ומה קרה?

האבא: תוך כדי ה… שעור, הוא גדל, גדל מאד, ופתאום הוא עזב אותי. (מפקח המשטרה מעלה על פניו  חיוך מפקפק)

האבא: אדוני המפקח, אם אתה לא מאמין לי, תסתכל בבקשה.

(הוא מפשיל את מכנסיו ומאפשר למפקח להציץ אל המקום בו נמצא בדרך כלל אבר המין. המפקח מציץ. תוחב ראש, מפשפש, עורך חיפוש על כל גופו של האבא)

מפקח המשטרה:  אז מה שאני רושם, זה בעצם, שהבת שלך והזין שלך ברחו.

(חושך)

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28