Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
האבן והשושנים – טקסט המחזה – Page 27 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

תמונה 12

 

(אותו מקום, שעה מאוחר יותר)

הנסיך: עכשיו, אחרי שקברנו את המכשף, אני מבקש, אדוני, לשאת את בתך לאשה.

האבא: קודם שהוא יחזור למקום שלו.

פילי: מה זה מה זה מה זה? איזה כפיות טובה. אני הצלתי לכם את החיים. את דמי שפכתי למענכם. שיחזור למקום שלו. מי קובע איפה המקום של מי? שיחזור למקום שלו. נותנים לו לשמור על הבת שלו- נרדם. מצילים לו את הבת, ומה הוא אומר – שיחזור למקום שלו.     תגיד  תודה         שמוק!

האבא:   תודה שמוק.

הנסיך: פילי (מחבק אותו) כולנו חייבים לך את חיינו. אתה גם הצלת את אהובתי ואני חייב לך לא רק את חיי אלא גם את נשמתי, אבל עכשיו, אחרי שעשית את שלך, אתה מוכרח לחזור.

פילי: מאה אחוז. כשמדברים אתי בהגיון, אני מבין. (לאבא) תוריד, תוריד את המכנסיים.

(האבא מוריד את המכנסיים מביט במבוכה סביבו ונגש לעמוד מאחורי איזה מסתור.

פילי נגש אחריו, נעמד מולו, מביט אל האחרים).

אדיו!

(שוקע אל תוך המכנסיים.

האבא רוכס את כפתורי מכנסיו, מאושר, מחבק את האמא)

אשתי היקרה, כל כך סבלת, אבל עכשיו אני אפצה אותך על הכל.

(לילדה) נלך הביתה. (לכולם) להתראות בחתונה.

(האבא האמא והילדה יוצאים. שהייה)

מפקח המשטרה: פתאום אני מתגעגע אליו. מי יודע איך הוא מרגיש שם בתוך המכנסיים.

(למפקד) בוא, נלך הביתה, אני אעשה לך תה.

מפקד המשטרה: (לנסיך) אל תחזור מאוחר.

(מפקד המשטרה והמפקח יוצאים. הנסיך מביט באח ובאחות ובאם)

הנסיך: למה הוא כישף אותכם המכשף השחור?

(הם אינם עונים. והאור יורד לאט לחושך)

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28