Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
האבן והשושנים – טקסט המחזה – Page 24 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

תמונה 9

 

(רחוב הזונות. זונה 1 נכנסת, זונה 3 חוסמת את דרכה)

זונה 3: לאן את הולכת?

(שהייה)

לאן את הולכת?

זונה 1: כמה זמן עבר מאז שהוא הלך?

זונה 3: שהיא הלכה?

זונה 1: כמה זמן עבר?

(שהייה)

אני רוצה להיות חולה. אני רוצה תה למיטה. אני מתגעגעת אליו.

זונה 3: אליה.

זונה 1: אני רוצה הביתה.

זונה 3: אין לנו בית.

זונה 1: אני רוצה מיטה, עם סדין, עם שמיכה.

זונה 3: אין לנו מיטה. אין לנו סדין. אין לנו שמיכה.

זונה 1: אני רוצה לזכור את הגוף שלו.

זונה 3: אין לו גוף.

זונה 2: (נכנסת) פגשתי את הנסיך. הוא יבוא להציל אותנו. הוא יפריח את השושנים.

זונה 1: הוא חי?

זונה 2: הוא חי. הוא בדרך לכאן.

זונה 3: אני לא מאמינה לך.

זונה 2: ראיתי אותו.

זונה 3: את משקרת. ואת גוררת אותה איתך. שהאדון ינקום בך, אבל אותה עזבי.

זונה 1: מי זה האדון? איך הפרצוף שלו?

(זונה 3 קופאת בפחד)

אולי אנחנו מכירים אותו?

זונה 2: למה הפנים שלו תמיד מכוסים? למה הוא לא מראה את הפנים שלו אף פעם? למה הוא תמיד מדבר בלחש? (לזונה 1) עןד מעט נדע. הנסיך יבוא.

זונה 3: הנסיך מת.

הנסיך: אתן שלושת הזונות שמחכות לנסיך? אני משרתו.

(שהייה)

הוא שלח אותי לפניו, להודיע על בואו.

זונה1: (מתקרבת אליו) אתה משרתו של הנסיך?

זונה 2: הפנים שלך מוכרות לי…

זונה 1: אתה כל כך יפה…

הנסיך: גם אתן יפות… ואתן זונות?

זונה1: ואיפה הנסיך?

זונה 3: מספיק. (הודפת את זונה 1) מי אתה?! אתה מעמיד פנים! מי אתה?

הנסיך: … מה זה זונות?

זונה 2: (בלחש, לנסיך) למה אתה מסתתר?

זונה 3: אתה לא משרתו של הנסיך. הנסיך מת!

זונה 2: (לזונה 3) הנסיך לא מת! הוא שלח את משרתו (היא מחבקת את הנסיך, מנשקת אותו, הנסיך שנרתע בתחילה, מתמסר)

הנסיך: מה זה זונה?

זונה 1: היינו משפחה מאושרת, עד שכישף אותנו המכשף השחור. זאת אמי, וזה אחי.

הנסיך: (קופא, לזונה 2) את… אחיה.

זונה 2: אני אחיה. המכושף.

הנסיך: (מתרחק) ולמה הוא כישף אתכן, המכשף השחור?

(הזונות מביטות זו על זו) אני רואה שאתן מתביישות לדבר על זה.

זונה 3: אסור לנו לדבר על זה.

הנסיך: ואיפה הוא עכשיו המכשף?

זונה 2: הוא עלול לחזור בכל רגע.

הנסיך: לכאן?

זונה 1: איפה הנסיך? למה הוא מתעכב?

פילי: (נכנס לבוש כנסיך) מי מתעכב? היר איי אם, גרלס.

זונה 2 וזונה 1: הנסיך. (מנשקות את ידו)

פילי: או קיי, או קיי. (לנסיך) משרת. מה אמרנו, שושנים? רוזס.

(ריקוד הפרחת השושנים. בסיום הריקוד פורחים שושנים בין רגלי הזונות ורגלי המפקח וכל הבמה פורחת).

האבא: (נכנס, קצר נשימה) הילדה שלי, הילדה שלי, מכשף שחור לקח את הילדה שלי.

הנסיך: איך זה קרה?

האבא: נשארתי לשבת ליד הילדה הישנה וכנראה שנפלה עלי תנומה קלה. וכשהתעוררתי, ראיתי דמות עוטה שחורים, מתרחקת במהירות, ובזרועותיה הילדה שלי.

הנסיך: נמהר לחוף.

(כולם יוצאים)

המספר: הייתי מבקש לאמר כמה מילים לזכותו של המכשף השחור. אינפורמציה חד צדדית עלולה להטעות. לצערי, המכשף עצמו, עדיין אינו מוכן להחשף כאן, בגלל יסודות בישניים מעט באפיו המורכב. אבל האמינו לי, גם מכשפים הם בני אדם. אם תדקרו אותם, יכאב להם, אם תדגדגו אותם, הם יצחקו, אם תעליבו אותם, הם יבכו. למכשפים יש רגשות, תחושות, ערכי מוסר, עקרונות. המכשפים הם זרים, זה נכון. הם זרים ושונים. וקיים דמיון רב בין שנאת זרים, אנטישמיות, למשל, לבין שנאת מכשפים- אנטימגיקוס. ידוע לכם בודאי על רדיפת המכשיפות בימי הביניים, ואין צורך להזכיר, כמובן, את מחזהו הידוע של ארתור מילר, כמדומני – “צייד המכשפים.” שוב, עלי להדגיש שאין לי כל רצון לנקוט עמדה בקונפליקט העמוק המתגלה לעינינו כאן, אבל כמספר, מוטלת עלי חובה קדושה, להציג בפניכם את שני צידי המטבע. הבה נשתחרר מראיית העולם הילדותית האומרת: המכשף הוא רע, הנסיך הוא טוב. האבא רוצה את טובת בתו, המכשף רוצה את רעתה. גבר הוא גבר, אשה היא אשה. לא, גבירותי ורבותי, הדברים אינם פשוטים עד כדי כך.

(מאחור עובר המכשף, כשהילדה בזרועותיו, יוצא)

אך הס עתה. המכשף נושא את הילדה הישנה בזרועותיו, והנסיך בעקבותיו.

(יוצא)

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28