Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
האבן והשושנים – טקסט המחזה – Page 22 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

תמונה 6

(רחוב הזונות)

זונה 1: לא, אל תלכי.

זונה 2: אני אלך ואני אחזור.

זונה 1: אני לא רוצה להשאר לבד.

זונה 2: אז בואי איתי.

זונה 1: אני פוחדת.

זונה 3: (נכנסת) שוב עם הענינים שלך?!

זונה 1: היא רוצה ללכת.

זונה 3: לא תלכי.

זונה 2: אני אלך ואני אחזור. אני אזעיק עזרה.

זונה 3: (מגחכת) עזרה?!

(נכנס המכשף)

הוא כאן.

(הן פונות אליו. הוא לוחש דבר מה באזניהן ויוצא)

זונה 2: הנסיך?!

זונה 1: הנסיך.

זונה 3: (מחבקת אותה) די. די. די עם התקוות האלה. אנחנו כאן. ברחוב. בסחבות. אנחנו שלוש זונות. את התקווה אפשר לזרוק לפח.

זונה 2: לא נכון! הנסיך כאן והוא בא להציל אותנו. אנחנו רק צריכות לספר לו.

זונה 3: אסור לנו לספר.

זונה 2: הוא בא להציל אותנו. את יודעת שזה נכון. את זה אמר גם המכשף. אני אדבר איתו. אני אספר לו.

זונה 1: (לזונה 3) הוא בא להציל אותנו.

(נכנס הנסיך)

הנסיך: שלום.

זונה 1: (לוחשת) הנסיך.

הנסיך: אולי ראיתם כאן את הנערה הזאת?

(הוא מראה להן את הצילום שבידו, הן מביטות בצילום. שהייה)

אני רואה על פי התגובה שלכן שאתן יודעות משהו. אני מתחנן בפניכן, איפה היא?

זונה 2: מי זאת?

הנסיך: זאת אהובתי, ואם אני לא אמצא אותה, אני אמות.

(שהייה. זונה 1 וזונה 2 אינן מסוגלות לאמר דבר)

זונה 3: אתה תמצא אותה. על החוף. מתחת לאבן הגדולה.

הנסיך: מתחת לאבן הגדולה?

זונה 3: שם היא קבורה.

הנסיך: אם כך, אבדה תקותי.

(הוא כורע על הרצפה)

זונה 2: כמה חבל.

זונה 1: הוא כל כך יפה.

זונה 3: למה לא ספרת לא?!

(יוצאות. נכנס המספר)

המספר: וכך, מגיע ספורנו העצוב אל סופו. האבא האומלל, מגלגל אבן כבידה על החוף, מתחתיה, נדמה לו, שוכבת בתו. הזונות, שפחותיו של המכשף השחור, אבדו את תקותן האחרונה, הנסיך. מול המראה, ניצבת בודדה, אשתו של המפקח, מחכה לאהובה שלעולם לא יבוא, מפקד המשטרה הערירי, מביט בתמונת בנו האובד, ואפילה עוטפת את חושיו. והוא, הנסיך עצמו, גוסס, חייו עוזבים אותו אט אט. אהובתו קבורה תחת אבן גדולה וחשך כבר ועמוק נופל על עיניו. כך מגיע ספורנו העצוב אל סופו. תמונה אחרונה. (הוא פונה לצאת, אך מבחין, להפתעתו במפקח ובפילי. הוא יוצא.   נכנסות פילי והמפקח)

המפקח: (חש אל הנסיך) מה קרה?

(הנסיך אינו משיב)

פילי: אמא, מה עושה הנסיך?

המפקח: אתה יכול לענות לי? מה קרה לך?

(המספר יוצא)

הנסיך: אני עומד למות. אם תוכלו, אמרו לאבי, מפקד המשטרה, שאני מבקש את סליחתו. ואת התמונה הזאת, הניחו על קברי. (הוא מושיט למפקח את התמונה)

המפקח: אלוהים אדירים, אני יודעת מי הילדה הזאת. איפה היא?

הנסיך: קבורה מתחת לאבן הגדולה, על החוף.

המפקח: את רואה, פילי כמה שלם הכל. עכשיו מצאתי גם את הילדה. המשימה שלי נשלמה.

פילי: בקרנו את אבא שלך. הוא סיפר לנו שאתה נסיך.

הנסיך: נסיך?

פילי: והוא ביקש למסור לך את כידון הקסמים הזה.

הנסיך: מה אני אעשה עכשיו עם כידון קסמים. אני עומד למות.

פילי: אתה לא יכול למות. אסור לך למות.

הנסיך: יש לי הרעלת אהבה.

פילי: לא, אסור לך למות. אתה צריך להציל את העולם.

הנסיך: רציתי. כל כך רציתי.

פילי: אני אתן לך את החיים שלי.

המפקח: מה אמרת, פילי?

פילי: אני אמות במקום הנסיך.

המפקח: לא פילי. את לא יכולה. את לא יכולה למות בשביל אף אחד.

פילי: שלום אמא. את הגוף שלי, תחזירי בבקשה לים.

המפקח: מה את עושה?

(פילי מתחילה לצנוח, המפקח מחבק אותה)

פילי: החיים כל כך עצובים אמא אבל מישהו צריך לעשות משהו בקשר לזה.

המפקח: פילי, פילי, אל תעזבי אותי, פילי.

פילי: אמאלה, תודה שהראית לי את העולם.

(היא מתה. שהייה)

הנסיך: (קם על רגליו) מי היתה הילדה הזאת?

המפקח: (כשפילי בזרועותיו) זאת היתה פילי, בתי האהובה, שבאה לעולם והלכה מן העולם ולא עשתה רע לנפש חיה ונתנה את חייה למען חייך.

הנסיך: (כורע ונושק לפילי במצחה) אני לא אשכח אותה. היא באה לעולם כדי להציל אותי ואני אזכור תמיד שאני נושא בתוכי את החיים שנתנה לי. אני אציל את העולם.

המספר: (נכנס) אלא, שלמרבה הצער, הקרבתה המופלאה של פילי, באה מאוחר מידי. חיינו אינם רק שאלה של אויר ודם ומה יעשה נסיך שאהובתו קבורה תחת אבן כבדה. גורלו נחרץ.

המפקח: קח את הכוס הזאת, הנסיך.

הנסיך: מה זה?

המפקח: זו כוס הדמעות של אשה אחת, אומללה. בעזרתן תוכל להמיס את האבן, תחתיה שוכבת אהובתך.

הנסיך: הדמעות שממיסות אבנים?

המספר: (בכעס) דמעות בממיסות אבנים?! (יוצא)

המפקח: ואני אגש לחוף. אני צריכה למלא את הבקשה האחרונה של הילדה האומללה, להשליך את גופה הקטן לים. (יוצאת)

הנסיך: ואני אלך לחפש אבן. (יוצא)

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28