Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
האבן והשושנים – טקסט המחזה – Page 2 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

מערכה ראשונה

תמונה 1

 

המספר: (נכנס) שלום. הסיפור שנציג בפניכם היום, אירע במציאות. מסיבות מובנות לא נחשוף שמות של אנשים ומקומות, אבל נציג לכם את האירועים בדיוק בסדר שבו נודעו לנו לראשונה. היה היה אבא ולו בת קטנה. יום אחד, כשכמעט הגיעה הבת לפרקה החליט האבא, בהתיעצות עם רעיתו, האמא, ללמד את הילדה פרק חשוב במדעי החיים.

 

(האבא והילדה יושבים זה ליד זה מתבוננים באבר המין של האבא מתחת לסדין)

 

הילדה: כמה נחמד.

האבא: מוצא  חן בעינייך?

הילדה: כן.

האבא: זהו. עכשיו ראית.

הילדה: מה הוא עושה, אבא?

האבא: הוא ישן.

הילדה: איך קוראים לו, אבא?

האבא: קוראים לו פילי.

הילדה: פילי! כמה נחמד. תראה, הוא זז קצת.

האבא: כן, אולי הערנו אותו.

הילדה: אני יכולה לגעת בו?

האבא: לא, לא, בשום אופן לא.

הילדה: תראה, הוא ממש קם עכשיו.

האבא: כן. אולי עכשיו מספיק בינתיים.

הילדה: עוד קצת, אני רוצה להסתכל עליו.

האבא: אין לך שיעורים?

הילדה: אחר כך. אני רוצה רק רגע לגעת לו בראש.

(היא מכניסה ידה אל הסדין ומלטפת)

תראה, עכשיו הוא כבר ממש קם.

(דרך הסדין אפשר לראות, שפילי אמנם ממש קם)

מה זה, אבא, תראה איך הוא גדול כבר.

האבא: כן, הוא גדל.

(פילי מסיר את הסדין מעליו וניצב בין רגלי האבא הנדהם. הוא נגש על הילדה תוחב ראשו בין רגליה, מניף ונושא אותה החוצה. האבא מביט באימה אל בין רגליו).

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28