Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
האבן והשושנים – טקסט המחזה – Page 19 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

 

תמונה 3

 

(מפקד המשטרה יושב על כסא ומביט בתמונת בנו. שיערו לבן. נכנסים מפקח המשטרה בבגדי אשה ופילי הילדה)

מפקח המשטרה: שלום אדוני המפקד. (לפילי) אלוהים, כמה שהוא הזדקן.

מפקד המשטרה: מי את?

מפקח המשטרה: אני מפקח המשטרה שלך. שכחת אותי, אדוני המפקד?

מפקד המשטרה: אה, זו את?

מפקח המשטרה: וזאת בתי, פילי. רציתי להציג אותה לפניך. בימים אלה אני מראה לפילי את העולם.

מפקד המשטרה: יפה מאד. בואי הנה, ילדה. בת כמה את?

מפקח המשטרה: היא בת…

מפקד המשטרה: תן לה להגיד, אין לה פה? מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה?

(פילי נסוגה)

מפקח המשטרה: היא מתביישת. אין לך מה להתבייש פילי, המפקד לא נושך. ומה שלום אדוני המפקד?

מפקד המשטרה: עצוב לי.

מפקח המשטרה: מה קרה?

מפקד המשטרה: בני עזב את הבית לפני הרבה שנים ומאז לא ראיתי אותו.

בני, שהיה תלמיד מצטיין. שהיה לו מאה במתמטיקה ומאה בפיסיקה ומאה בביולוגיה ומאה בכימיה, שתמיד באסיפת מורים המורה היתה אומרת: אדוני מפקד המשטרה, הבן שלך תלמיד מצויין. בני הטוב והאהוב נעלם. בני היקר, בני הנסיך, שחשבתי שבאחד הימים יהיה מלך.

מפקח המשטרה: נסיך? מלך?

מפקד המשטרה: אבי היה מלך גדול בארץ רחבה. אלא שיום אחד בא מכשף לארץ והרג את אבי. גם אני נאלצתי לברוח אבל הצלחתי לקחת איתי את הכידון הזה. כשהיה על ערש דווי נשבעתי לאבי שיום אחד אחזור לארצנו, ואת הכידון אתקע בלבו של המכשף. אני לא זכיתי לכך אבל אולי בני יעשה זאת. אם הוא עדיין חי (פורץ בבכי).

מפקח המשטרה: איפה הוא?

מפקד המשטרה: נודד בארץ. מחפש את אהובתו.

מפקח המשטרה: אבל הוא יחזור.

מפקד המשטרה: אולי. מי יודע. ואני מקווה שאחיה עד אז. (פורץ בבכי)

מפקח המשטרה: (מנשק אותו) אל תבכה, אדוני המפקד, בנים תמיד עוזבים את הבית לחפש את אהובותיהם והם תמיד חוזרים.

(המפקד ממשיך בבכיו, מפקח המשטרה נוטל את ידה של פילי)

בואי פילי.

פילי: כמה עצוב.

מפקד המשטרה: ילדה.

(הם עוצרים)

אם אי פעם בנדודיך בעולם, תפגשי את בני, תני לו את הכידון הזה.

פילי: מה זה אדוני המפקד?

מפקד המשטרה: זה כידון קסמים. מי יודע, אולי יזדקק לו פעם. חשבתי להוריש לו את החנית כשאמות. איך יכולתי לדעת שיזדקק לה קודם.

פילי: אם נראה את הבן שלך, ניתן לו את החנית. נכון אמא?

מפקח המשטרה: כן, פילי.

מפקד המשטרה: ועוד דבר. תגידי לו שהוא נסיך ושיום אחד יהיה מלך.

פילי: כן, אדוני המפקד.

מפקד: אבי היה מלך גדול בארץ רחבה. אלא שיום אחד בא מכשף לארץ והרג את אבי. גם אני נאלצתי לברוח אבל הצלחתי לקחת איתי את הכידון הזה. כשהיה על ערש דווי נשבעתי לאבי שיום אחד אחזור לארצנו, ואת הכידון אתקע בלבו של המכשף. אני לא זכיתי לכך אבל אולי בני יעשה זאת. אם הוא עדיין חי (ושוב פורץ המפקד בבכי).

פילי: (למפקח) אמא, למה המפקד מספר לנו את אותו ספור פעמיים?

מפקח המשטרה: אני חושב שהמפקח סנילי.

פילי: אדוני המפקד אנחנו ניתן את החנית לבן שלך, הנסיך. אל תבכה.

(המפקד אינו שומע אותה עוד. המפקח נוטל את ידה והם פונים לצאת)

כמה עצוב.

(יוצאים)

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28