Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
האבן והשושנים – טקסט המחזה – Page 12 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

 

 

תמונה 11

(מפקד המשטרה ומפקח המשטרה בהריון)

מפקד המשטרה: (זועם) איך זה קרה?! אני רוצה שתסביר לי לעזאזל ולכל השדים, איך זה קרה?

מפקח המשטרה: אדוני המפקד, התפתתי.

מפקד המשטרה: כן, אתה קיימת יחסים עם ה… הדבר הזה.

מפקח המשטרה: כן, אדוני המפקד.

מפקד המשטרה: ו… (מצביע על כרסו של המפקח) עד כדי כך?

מפקח המשטרה: עד כדי כך.

מפקד המשטרה: באיזה חודש אתה?

מפקח המשטרה: חודש שביעי, אדוני המפקד..

מפקד המשטרה: אלוהים אדירים. זה היה חסר לי. עם כל ההתקפות האחרונות של העיתונות, עם תאונות הדרכים, עם גל הפריצות, הרציחות, האונסים, עכשיו, מפקח משטרה נכנס להריון במהלך חקירה. אלוהים אדירים!

מפקח המשטרה: אני מאד מצטער, אדוני המפקד. קהל את התפטרותי.

מפקד המשטרה: בשום אופן. התפטרות תמשוך תשומת לב. אתה תעשה הפלה.

מפקח המשטרה: אני לא יכול, אדוני המפקד.

מפקד המשטרה: מה זה לא יכול? מה אתה לא יכול? למה אתה לא יכול?

מפקח המשטרה: זה הילד שלי. אני לא יכול לעשות הפלה.

(שהייה)

מפקד המשטרה: אתה עשית בדיקת מי שפיר?

מפקח המשטרה: כן, אדוני המפקד.

מפקד המשטרה: הכל בסדר?

מפקח המשטרה: הכל בסדר.

מפקד המשטרה: טוב, דבר אחד אני מבקש ממך – סודיות מוחלטת.

מפקח המשטרה: כן, אדוני המפקד.

מפקד המשטרה: האבא מכיר בילד?

מפקח המשטרה: אני האבא, אדוני המפקד.

מפקד המשטרה: אה, כן, התכוונתי לשאול אם האמא מכירה בילד?

מפקח המשטרה: אני גם האמא.

מפקד המשטרה: אני ממתין לדיווח.

(מפקח המשטרה יוצא)

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28