Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אושר – טקסט המחזה – Page 9 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונת ביניים-הפרשנים

 

(נכנס המנחה)

המנחה:  סליחה על ההתפרצות.  (לקהל) קטוע מידי? קשה לעקוב? מישהו לא מבין משהו? זה הזמן לפרשנים שלנו- דוקטור יוסף עייני ודוקטור מרדכי דלתותקין.

(ויוי והמפקד יוצאים. נכנסים דר’ דלתותקין ודר’ עיני, מבויישים מעט, מהססים)

דר’ עיני:  (לקהל) ערב טוב

המנחה: בואו בואו, תכנסו בבקשה.

דר עיני: אנחנו לא בדיוק רגילים… (לדר’ דלתותקין) אני חושב, לא? (לקהל) להכנס באמצע… להפריע…

המנחה: לא מפריע לא מפריע, להיפך. אנחנו  רוצים לעזור לקהל…לחשוב, להבין, בסופו של דבר יש כאן מסר…

דר עיני: אם ככה, אני מציע שנפתח את הדיון על ההצגה קודם כל בשאלת הנרטיב…

(שהייה קצרה)

המנחה: כלומר?

(שהייה קצרה)

דר’ עיני: הסינטקס.

המנחה: דהיינו?

דר’ עיני: על מה זה.

המנחה: אה…

דר’ עיני: כלומר…ההצגה.

המנחה: אלא מה…

דר’ עיני: מה דעתך דר’ דלתותקין?

דר’ דלתותקין: אני מסכים עם יוסף.

המנחה: מעניין. אולי תהיה מוכן להרחיב מעט דר’ אה דלתותקין.

דר עיני: (מנסה להמשיך) תן לי רק…

דר’ דלתותקין: מסכים ולא מסכים.

המנחה: מעניין. כלומר?

דר עיני: אבל רציתי לנסות…

דר’ דלתותקין:  בית משותף שלוש קומות. מה זה מסמן?  קומה למעלה –אשה בעל, קומה למטה- אבא, והבעל כאן הוא בן,  ובמרתף-  קלפנים: כסף! הסמל הפרוידיאני לתאווה, ליצרים, לתשוקות, למאוויים בלתי רציונליים! בית משותף שלוש קומות. (בטון ענייני)- סליחה שאני סוטה רגע לעניין טכני. האבא, מה היה לו, סטרוק?

המנחה: משהו כזה כנראה.

דר’ דלתותקין: יפה. האם אין כאן, בסטרוק של האבא, מעין תמצות פארא-פתולוגי למצבו של הפסאודו בן, כלומר הבעל, או במילים אחרות, רפרור אינטרטכסטואלי לתסביך אדיפוס?

דר’ עיני: (למנחה) מה הוא אומר. אתה מבין מה הוא אומר?

המנחה: בינתיים לא, אבל מאד מעניין.

(מתיישב על הספה וכעבור רגע נרדם)

דר’ דלתותקין: (לקהל) על מה אנחנו מדברים כאן, יוסף?

דר עיני: נו.

דר’ דלתותקין: על משולש.

דר עיני: איזה משולש?

דר’ דלתותקין: קודם כל- שלוש קומות. שנית- אבא  בן אמא, שלישית…

דר’ עיני: אמא? איפה ראית אמא?

דר’ דלתותקין:  האמא מתה, אבל גם האבא עבר סרוס, כלומר- סטרוק, מה נשאר-  בן, דהיינו משולש בעל צלע אחת.

דר עיני: (בבוז) דר’ דלתותקין?

דר’ דלתתותקין: כן?

דר עיני: לא כל אשה אמא כמו שתסלח לי לא כל צינור פאלוס.

דר דלתותקין: אתה מספר לי?!

דר’ עיני: שמת לב במקרה שהאשה רמזה לרמאות של הבעל?

דר’ דלתותקין: בהחלט. לדעתי אין כאן…

דר עיני: אם יש רמז לרמאות במערכה הראשונה , סמוך על הרמאות שתופיע במערכה השנייה.

דר’ דלתותקין: השלישית.

דר’ עיני: (למנחה) כמה מערכות יש בהצגה? (שהיה קצרה) הלו!

המנחה: (מתעורר) מה זה? אחת.  הצגה מאד קצרה…

דר’ עיני: זה הכל. דלתותקין,  אתה נטפל למולטי לוקליות של העלילה ומתעלם מרמזים פטישיסטים שמפזרים לך כאן על ימין ועל שמאל. נעליים, קלפים, כסף.

דר’ דלתותקין: טוב, זה מה ש…

דר’ עיני:  הטקסט מנסה, אני לא אומר שמצליח, אבל מנסה, לפרק את המציאות ולהרכיב אותה מחדש בצורה של בית משותף. אתה שואל על מה זה? – אני אגיד לך על מה זה: (מרים את ידו, משתעל, ומעביר אותה לאט מעל לראשו) המוות רוכב על סוס בשמיים.

אלישבע: (שחזרה לאולם) סליחה.

המנחה: מה זה, מה קרה? מי דיבר?

דר’ דלתותקין: נדמה לי שיש שאלות מהקהל. (לקהל) כן?

אלישבע: איך נכנסים מאחורה?

(שהייה)

דר’ דלתותקין: (בשקט, למנחה) מה זאת אומרת איך נכנסים מאחורה?

המנחה: (לאלישבע שבאולם) לא הבנו את השאלה…

אלישבע: איך נכנסים מאחורי הבמה?

הפרשנים: אה…

המנחה: (לפרשנים) טוב, אולי נעצור כאן את הדיון המאד מאד מרתק, נחזור אליכם אחר כך, מפני שנדמה לי שהקהל עוד לא לגמרי…

דר’ דלתותקין: אבל עוד לא…

המנחה: לא נורא, לא נורא.

(לוחץ את ידיהם. “תודה רבה, בשמחה, שמחנו מאד” וכו’, הפרשנים פונים לצאת)

דר’ דלתותקין (בדרך החוצה) עוד לא נגענו בנקודה.

דר’ עיני: (לדלתותקין) אתה לא נגעת בנקודה!

(יוצאים)

המנחה: (לאלישבע שבאולם) מה קרה?

אלישבע: (מתקרבת לבמה) סליחה שאני מפריעה להצגה, אבל בעלי שמואל נמצא אצלכם, ואני מוכרחה לקחת אותו בחזרה.

המנחה: בעלך שמואל? אין אצלנו שמואל.

אלישבע: כן כן, הוא משחק קלפים, עם השלושה חברים שלו. לא חשוב, איך אני מגיעה מאחורי הבמה?

המנחה: את יוצאת מהאולם, ומסביב. (לקהל)  ואנחנו יורדים…

אלישבע: הייתי שם. הדלת סגורה.

המנחה: לא לא היא לא סגורה, תדחפי חזק.

אלישבע: דחפתי, זה לא נפתח.

המנחה: גברת, אנחנו רוצים לרדת לקומה הראשונה ואת לא נותנת לנו. כן

נפתח לא נפתח, דה שאו מאסט גו אן, תלכי מסביב תגיעי לדלת הירוקה ותדחפי אני דוחף ונכנס משם שלוש פעמים ביום אז את אומרת לי לא נפתח לא דחפת לא נפתח היא אומרת לי.

(לקהל) והופ אנחנו יורדים חזרה לקומה הראשונה  ופוגשים שוב את אבא של אושר.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20