Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אושר – טקסט המחזה – Page 7 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי


תמונה 3- המרתף

(שולחן, שעליו בקבוק וודקה, קלפים וכסף. שמואל יושב כשגבו לקהל, גבר 3 יושב לימינו. פלוטניק  מסתובב חסר מנוחה. המפקד עומד מהורהר)

פלוטניק:  כמה הפסדת כבר?

המפקד: חמשת אלפים.

פלוטניק: (לגבר 3) אתה?

גבר 3: אלפיים חמש מאות. אתה?

פלוטניק: עשרים אלף.

(שמואל צוחק)

המפקד: צוחק.

פלוטניק: חכה חכה, הלילה עוד ארוך.

המפקד: (לפלוטניק, כשמבטו מופנה למעלה) מי זאת הבחורה בקומה השניה?

פלוטניק: חתיכה מה?

המפקד: גרה שם לבד?

פלוטניק: מאיפה שאני אדע? אני  במרתף.

גבר 3: נו…

המפקד: חילקת?

שמואל: חילקתי.

המנחה:  (נכנס, לקהל) לאשה היפה בקומה העליונה קוראים ויוי, ולגבר המסתורי שמצא את הנעל, אנחנו קוראים “המפקד”. אנחנו במרתף.

(יוצא)

 

(המפקד ניגש לשבת)

גבר 3: פס.

פלוטניק: אלף.

(מניח אלף במרכז השולחן)

המפקד: שמתי.

שמואל:  אלף שלכם ועוד אלפיים.

(מניח אלפיים שקל במרכז השולחן)

פלוטניק: שמתי.

(מוסיף עוד אלף)

המפקד: שמתי.

(מוסיף עוד אלף)

שמואל: פתח.

אלישבע: שמואל!

(הגברים אינם שומעים)

פלוטניק: (פותח) זוגיים.

המפקד: שלישייה.

(פלוטניק תופס את ראשו ביאוש)

אלישבע: (קמה ממקומה באולם) שמואל! (לקהל) זה הבעל שלי שם. ידעתי שהוא הולך לשחק קלפים, אני משתגעת ממנו.

שמואל!

(שמואל אינו מגיב)

טוב, אני אצלצל אליו.

(היא מוציאה טלפון מתיקה ומחייגת)

המפקד: פתח.

(הטלפון על הבמה מצלצל)

(כל הארבעה שולפים את הטלפונים הניידים שלהם, שמואל עונה)

שמואל: הלו?

אלישבע: שמואל!

שמואל: (מבוהל) אלישבע? נגמרה ההצגה?

אלישבע: אתה משחק קלפים!

שמואל: מה פתאום? אנחנו כאן בתחנת המשטרה. עוד פעם עצרו את המפקד… אני מסדר את הערבות ובא.

אלישבע: מה אתה משקר לי?! אני רואה אותך.

(שמואל מביט לצדדים בבהלה)

שמואל: (לאחרים, כשהוא מכסה את האפרכסת) יש כאן איזה חלון פתוח?

(לטלפון) איפה את? יצאת מההצגה?

אלישבע: אתה יושב על הבמה ומשחק קלפים!

שמואל: איזה במה, אלישבע?  איפה את?

אלישבע: אני באולם, אדוני. ואני רואה אותך מצויין. אתה יושב על הבמה עם עוד שלושה טיפוסים ואתם משחקים קלפים.

המפקד: תסגור כבר, בחייך, ותפתח את הקלפים.

שמואל: חכה רגע, היא לגמרי היסטרית.

אלישבע: (לקהל) אני לגמרי היסטרית…

שמואל: (לטלפון) אלישבע…

אלישבע: כן?

שמואל:  תקשיבי לי, טוב, את פשוט היסטרית, אני לא יודע על מה את מדברת, אנחנו גומרים פה עוד כמה דקות ואני מחכה לך לפני התיאטרון איך שנגמרת ההצגה. אלישבע, מותק שלי, אני מבקש ממך, תסמכי עלי קצת, את יודעת שאני לא משקר אותך.

אלישבע: (לקהל) טוב, איך נכנסים מאחורי הבמה? (לטלפון) אני באה לקחת אותך.

(מנתקת)

שמואל: אלישבע… אלישבע… הלו…

אלישבע: (פונה לכיוון דלת היציאה באולם) איך יוצאים מכאן?

המפקד: פתח.

שמואל: (פותח) פול אס!

(צוחק וגורף את כל הכסף אליו)

אלישבע: (לקהל, מן הפתח) אני נכנסת מאחורי הבמה, לא איכפת לי כלום. לפני שבע שנים הוא נסע לקזינו ביריחו, והפסיד שם את הבית שלנו.

(יוצאת מן האולם)

המפקד: (קם. לפלוטניק) תביא עוד בקבוק, בחייך.  יש  עוד בקבוק?

(מרים את ראשו ומביט למעלה)

פלוטניק: יש עוד בקבוק. יש עוד בקבוק.

גבר 3: (לשמואל) מה יש לו היום?

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20