Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אושר – טקסט המחזה – Page 6 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי


תמונה 2- ויוי

 

( ויוי, מנמנמת על הספה. קול דלת נפתחת. נסגרת. היא מתעוררת וקמה ממקומה. אושר נכנס, מבולבל, מבוהל, בידו השקית)

ויוי: האוכל מוכן.

אושר:  אבא שלי לא יבוא לארוחת ערב.

(הוא מניח את השקית על הספה ופושט את מקטורנו)

ויוי: מה קרה?

אושר: הוא נפל, הוא משותק. הוא לא מדבר.

ויוי: הזמנת רופא?

(מתיישב על הספה)

אושר:  הוא לא מרשה… לפני שהוא נפל קרה דבר משונה… (קם) אני אזמין רופא, ברור, אני אזמין רופא (פונה לצאת. עוצר)  היה צלצול בדלת, נכנס איזה ילד… . אני אצלצל לרופא.

(יוצא. ויוי מציצה בשקית. הוא חוזר)

אושר: אצל הרופא תפוס. (שהיה קצרה) אני בכל זאת אראה מה איתו… (פונה לצאת. מנסה להזכר במשהו) מה זה היה..? איזה חלום שחלמתי… לא חשוב, אני אצלצל מלמטה. (פונה לצאת. עוצר) המספר של הרופא (חוזר ונכנס למטבח).

ויוי: השארת כאן משהו.

(מוציאה את הנעל מן השקית ונועלת אותה. היא   תואמת לרגלה. היא נוטלת את השלט ומדליקה את הטלויזיה. מן המכשיר בוקעים קולות מתחילת תמונה שלוש. צלצול  בדלת)

ויוי: יבוא.

(נכנס המפקד. בידו נעל. הוא מביט בויוי.  שהייה קצרה)

ויוי: שלום.

המפקד: סליחה. הנעל הזאת. שלך?

ויוי: (מביטה למטבח וחזרה למפקד) אני חושבת שכן.

(היא לוקחת את הנעל, מתיישבת על הספה, נועלת אותה, היא תואמת לרגלה ותואמת לנעל השנייה שהיא נועלת)

המפקד: אנחנו משחקים אצל פלוטניק.

ויוי: פלוטניק… ?

המפקד: שתי קומות למטה.

ויוי: במרתף.

המפקד: את לבד?

ויוי: מאד.

המפקד: מצאתי את הנעל… במדרגות… היא צעקה הצילו. המשחק ממשיך.

 

(ויוי מפנה מבטה לטלויזיה המרצדת)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20