Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אושר – טקסט המחזה – Page 4 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי


תמונת ביניים

 

המנחה: ואחרי הפתיחה המה זה שמחה שהכינו לנו השחקנים אנחנו יכולים להתחיל…

(צלצול טלפון באולם)

המנחה:        אופס…  אני שומע טלפון.

(המנחה מחפש את מקור הצלצול.  באולם יושבים שמואל ואשתו, אלישבע. צלצול טלפון. שמואל עונה.)

שמואל: הלו?

אלישבע: שמואל, זה מפריע.

המנחה: לא לא גברת, תני לו לדבר, אנחנו לא רוצים להפריע לכם. תגמרו ונמשיך.

(השחקנים המשחקים את אושר ואת האבא נכנסים לבמה ומתבוננים גם הם, עם המנחה, בשניים שבקהל)

שמואל: (לטלפון) אני מיד מגיע. (קם. לאלישבע) אני חייב ללכת.

אלישבע: (תופסת בזרועו) לאן אתה חייב? מה ללכת? אמרת שתבוא איתי. לאן אתה הולך?

שמואל: עצרו את המפקד, הם צריכים ערבות.

אלישבע: אני באה איתך.

שמואל: לא לא, תישארי כאן, אני הולך איתם למשטרה ואני חוזר, תגמר ההצגה אני מחכה לך בחוץ.

אלישבע: לא רוצה, שמואל, אתה הולך לשחק, אני יודעת, אתה עוד פעם הולך לשחק.

שמואל: איזה לשחק, מה את חושבת שאני משוגע?!

אלישבע: אתה כמו נרקומן.

שמואל: אלישבע תעשי לי טובה, אל תעשי לי עכשיו הצגות,  יש פה הצגה יותר טובה, תשבי תסתכלי תיהני, נפגש בחוץ בעוד… (למנחה) בעוד כמה זמן נגמרת ההצגה?

(שלושתם עונים ביחד)

השחקן המשחק את אושר: שעה ורבע.

נשחקן המשחק את האבא: שעה ועשרים.

המנחה: שעה ועשר דקות, לא יותר.

שמואל: (לאשה) שמעת? בעוד שעה אנחנו נפגשים בחוץ

אלישבע: אבל למה אנחנו לא יכולים פעם לשבת בשקט וליהנות?

שמואל: אחרי ההצגה נכנס כאן לקפה על יד ונשב, אני מבטיח לך. אני מוכרח ללכת עכשיו.

אלישבע: (נאחזת בו) שמואל אל תלך, אתה שומע, אתה הורג אותי.

שמואל: אלישבע את היסטרית. די. נתראה בחוץ.

(יוצא)

האישה: (אחריו) שמואל! (מתיישבת)

(השחקנים המשחקים את אושר ואת האבא פונים לסדר את הבמה)

המנחה:  זהו? אם מותר לי להציע לכם, כדי שההנאה שלכם מן ההצגה תהיה שלימה, כדאי אולי לכבות את הטלפונים הסלולריים, אלא אם כן אתם מצפים לאיזו שיחה מאד דחופה.

טוב, נתחיל. ההצגה שלנו מתרחשת בבית משותף בן שלוש קומות. בקומה הראשונה מתגורר האבא. מיד נראה איך הבן שלו, אושר, מציע לו לעבור דירה. תמונה ראשונה

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20